Bakan Bilgin, Aydın’da “Site Buluşmaları ” programında konuştu: (2)

Himmet ve Içtimai Güvenlik Bakanı Vedat Bilim Adamı, Mağribî ülkelerin kaybettikleri hegemonyanın devamını tedarik etmek amacıyla yanlış siyasi tercihler yaptığını, bunun da Mağrip’daki krizi derinleştirdiğini söyledi.

Icra Vekili Vedat Bilgin, “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Okumuş” antetli toplantıda yaptığı konuşmada, kent buluşmalarında Türkiye’nin meselelerini ele aldıklarını ve toplumun mütenevvi kesimleriyle bu meseleleri görüştüklerini söyledi.

Vatandaşın sorunlarını dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Bilim Adamı, bunun dahi siyasal etkileşim açısından haddinden fazla oylumlu olduğunu anlatım etti.

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın Konfedere Milletler’birlikte dünyada yaşanan büyük krizleri ve hal yollarını dile getirdiğini belirten Vekil Bilgin, “Geçtiğimiz 200 yıl Gün Batısı’nın edisyon yüzyıllarıydı. Günindi 200 almanak bir hegemonik devir yaşadı. Bugün yaşadığımız esasta dünyada birlik krizler bunun ortamında cidal dahi dahil, Batı’nın hegemonyasının iniş döneminin belirtileri kendisine değerlendirilmektedir.” dedi.

Artık Günindi uygarlığının hegemonik üstünlüğünün sona erdiği tıpkısı çevrim yaşandığını dile getiren Bilgin, “Bunun son yüzyılı birlikte Amerikan hegemonyasının çöküşüdür. Gerçekte hegemonyasını kaybedebilirler ama güçlerini tıpkısı müddet daha belki üstelik teferruatlı müddet devam ettirebilirler. Bu neye sınırlı? Onların yaptıkları, strateji ettikleri politikalara sadık.” ifadelerini kullandı.

Günindi’nın hegemonyayı kaybettiğini kabullenmesi gerektiğini vurgulayan Bilim Adamı, şunları söyledi:

“Gün Batısı bunu akseptans etmiyor. Tartı ile, baskı araçlarıyla, çabukluk araçlarıyla bunu daim olmak istiyor, devam yol açmak istiyor. Bu Batı’nın krizinin derinleşmesine posta açıyor. Yani hatalı bire bir yolda ilerliyor. Amerika Müttehit Devletleri hangi yolda ilerliyor? Bakın, dünyada savaşlar çıkarıyor. Yaşadığımız çekişme olayı aslında araç olmaksızın ABD’nin ve Mağrip sisteminin bozuk yaklaşımını sürdürmesini zorluyor. Eksantrik? İç savaşlar çıkarıyor. Terör örgütlerini bunun üzere mi destekliyorlar? Yani PKK’yı sebep destekliyor? Soruyoruz değil mi? Bu Garp’nın cidal taktiğiyle kontak ağıl getirdiği coğrafyaları kendine bağımlı buyurmak, özlük hükümranlığını sürdürmek, sömürü kaynaklarını buralarda devam ettirme arayışıdır. Apayrı ne yapıyor? Askeri darbelerle, askeri diktatörlerle, şeyhlerle vesairelerle teşrikimesai yaparak diktatörlerle, otoriteli rejimlerle, hassaten Orta Doğu’dahi irade ilişkisini bitmeme ettirmek istiyor. Bütün bunlar esasen Batı’nın krizini derinleştiren hatalı bire bir siyasetin devam ettiğini gösteriyor. Oysa bütün dünya değişiyor. Kilolu merkezi Batı’dan Maşrık’ya kayıyor.”

Bilgin, elden Çin’in yükselmediğini rapor ederek, “Bütün Asya ayağa kalkıyor. Hindistan yükseliyor. Uzak Asya ülkeleri yükseliyor, Orta Şark değişiyor, Rusya… Mağrip bozuk dünyası üzerindeki hakimiyetini kaybedeceği üzere zat krizini derinleştiren takat araçlarını, şiddete dayalı politikayı sürdürüyor.” diye konuştu.

“Sömürüye dair siyasete Türkiye’den karşılık geldi”

15 Temmuz’un Türkiye’de aynı dönüm noktası olduğunu dile getiren Bilim Adamı, “Türkiye bağımsızlık doğrultusunda siyasetini ortaya koydukça Gün Batısı’nın bu bahsettiğimiz savaşa dair, şiddete dayalı, sömürüye dayalı siyasetine Türkiye’den cevap geldi. Türkiye’nin verdiği yanıt ne? Bire Bir; ‘Dünya beşten büyüktür.’ Bu çok oylumlu. İki; ‘mazlumlar yalnız değil.’ Türkiye bilcümle mazlum coğrafyalarında, mazlumların yanında oldu. Üç; dünyanın yer eleştiri çarpışma anında, sıkıştığı anda Türkiye’nin sulh kurucu olduğu ortaya artık. ” dedi.

Nazır Bilimci, tahıl koridoru açılmasaydı Avrupa’nın besin tedariki anlamında nazik dava yaşayacağını vurgulayarak, Batı’nın dünyanın değiştiğini ve öz hegemonyasını kaybettiğini ahzetmek zorunda olduğunu ifade etti.

Dünyanın yıpranmamış bire bir döneme, barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu belirten Bilimci, ABD’de park yeri gezisi sırasında Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’a dünyanın mazlum ülkelerinden insanların gösterdiği ilginin sebebinin üstelik hazar arayışı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Günindi yörüngesinden çıktığını ve bağımsız milletvekili ayla geldiğini kaydeden Bakan Bilimci, “Hür Türkiye” sözünü birlikte Topluluk İttifakı’nın hayata geçirdiğini aktardı.

Vekil Bilgin, daha sonradan kentteki bazen fabrikalara ziyarette bulundu.

(Bitti)

Share: