Bursa Orman Toprak Müdürlüğünde görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Nahiye Müdürü olarak atanan Esat Şimşek, görevine başladı.

Ankara Orman Kesim Müdür Yardımcılığı eden Esat Balkır, 05.11.2022 günlü Resmi gazetede yayımlanan 2022/611 mahdut Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Kesim Müdürü adına atandı. 2001-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında vukuf istihzar ve kontrol işletmeni, 2005 yılında Kemer orman işletme şefi, 2005-2006 yıllarında Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yerkesik orman pres şefi, 2006-2011 yılları beyninde Mihallıççık Orman İşletme Müdürlüğü Kızıltepe orman pres şefi, 2011-2013 yıllarında Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Eskişehir orman pres şefi, 2013-2015 yıllarında Eskişehir Orman İşletme başmuallim yardımcılığı, 2015-2019 yıllarında Afyonkarahisar Orman İşletme müdürü, 2019-2022 yıllarında Ankara Orman Toprak başmuallim yardımcılığı görevlerinde bulundu.

8 Son Teşrin 2022 tarihinde Bursa Orman Nahiye Müdürü namına göreve başlayan Bursa Orman Mıntıka Müdürü Esat Parıltı, evli ve 2 bala babasıdır. – BURSA

Share: