Çanakkale’de beklenen sıkıntı dolayısıyla yüz yüze eğitime 1 dönme küşayiş verildi

Çanakkale’de yarın saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle iklim genelinde karşı karşıya eğitime bire bir periyot meydanlık verildi. Kamu kurumlarında çalışan özürlü, aylı ve vakayiname rahatsızlığı kâin personellerin ise 1 aktarılma izinli sayılmasına değişmeyen verildi.

Çanakkale Valiliğince, bu gece yarısı başlayıp, yarın akşama kadar devam etmesi beklenen ak yel fırtınasının hayatı pahal etkileyebileceği değerlendirmesiyle ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına merbut resmi ve özel tamlık terbiye ve tedrisat kurumlarında karşı karşıya eğitime 1 devir süreyle küşayiş verilirken, kamu kurumlarında çalışan aylı personeller ile engelli ve kronik hastalığı mevcut personelin bire bir çevrim süreyle yönetimsel yönetsel izinli sayılmasına değişmeyen verildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan mukayyet açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 542-1-ÇNK numaralı uyarısı ile halen etken olmaya bitmeme eden kuvvetli lodosun, bu şeb saatlerinden itibaren erte akşam ezanı saatlerine kadar Çanakkale memleket genelinde güney ve güneybatı yönlerden meydan düz 90 km/sa cisim hızda sağlam fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir. İlimizde hayatı karşıt etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler dolayısıyla; ilimiz genelinde Milli Terbiye Bakanlığına mecbur resmi ve hususi parçalanmamış terbiye ve tedrisat kurumlarımızda 21 Teşrinisani 2022 tarihinde 1 dönem süreyle yüz yüze eğitime mesafe verilmesine karar verilmiştir. Amme kurumlarında çalışan yüklü personeller ile özürlü ve süreğen hastalığı kâin personelin 21 Teşrinisani 2022 tarihinde 1 dönüş süreyle idari yönetsel yetkilendirilmiş sayılacaktır. Akva rüzgar, sıkıntı ve tam fırtınanın oluşturabileceği yapı uçması, ongun ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara cebin dikkatli ve müdebbir olunması önem sunma etmektedir. İl Afet Müdahale Planında memur kâin iş gruplarının personel, vasıta ve takım namına müdahale üzere tedarikli bulunmaları gerekmektedir” denildi. – ÇANAKKALE

Share: