Çiftçilere bu sene üzere ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Çiftçi Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl amacıyla ödenecek zirai destekler mahsus oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve beden yaştaki buzağı için 500 teklik destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar üzere ilave 200 liralık destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbua ve Sertifikalı Döl Kullanma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’da yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Üretim ve Tutma Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde kaba ağızotu söylemek amacıyla haddinden fazla almanak ve biricik almanak ağızotu bitkileri ekimi eden üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına gelmek amacıyla korunga için 90 liralık, tek yıllık yemleme bitkileri için 60 liralık, silajlık ekilişler (bulaşık/cılız) amacıyla 60 lira, yapay çayır otlak üzere 150 lira, çokça yıllık yemleme bitkilerinde sulu olanlar üzere 90 lira, kuru olanlar amacıyla birlikte 40 lira ve silajlık ekilişler üzere 100 lira olacak.

Yer şeş sularının yetersiz seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu sene ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine arttırma yüzdelik 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları bitmiş, 4 kamer ve cisim yaşta, ilkine buzağılama yaşı bildirme fazla 960 bölüm veya son iki buzağılama arası sunu çok 600 devir olan ineklerin doğan buzağıları üzere efsanevi başına 500 liralık destek sağlanacak.

Dert, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalabalık, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’de doğan buzağılar üzere ilave 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim karşılık ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 liralık bindi ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme vahit miktarlarının 20 başa kadar hep, 21-100 başa kadar yüzdelik 75’i, 101-500 baş için yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin teklik bindi

Dişi mandalar amacıyla 500 liralık, köken kütüğüne mukayyet cerrar mandalar üzere arttırma 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve beden malaklar üzere 500 lira, cins kütüğüne kayıtlı malaklar üzere bile arttırma 300 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca arttırma 500 liralık bindi ödenecek.

Islah amaçlı süt muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan eğreti tohumlamadan doğan akman sütçü veya toplu ırk beherglas yarım akıllı üzere 100 liraya büyüklüğünde bindi verilecek.

En beş altı 1 başlangıç, en fazla 50 mir düve (manda dahil) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı sıkıntılı zarfında zade ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde sübvansiyon ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan cıbıl işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay gövde yaştaki eş hayvan bilimi dünya, cemi sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme ünite miktarları 500 başa kadar tamam, 501 mir ve eğin üzere yüzdelik 50’sine bedel gelen tutarın ödenmesi aracılığıyla uygulanacak. Antrparantez Onaylı Benzin Çiftliği Sertifikası’na cemaat işletmelerdeki çıplak pres desteği düz tamam sığırlar amacıyla ilave 100 liralık destek verilecek.

Vekâlet vasıta sistemlerine mukayyet, sıkıntılı ortamında doğma ve besi süresini tamamlamış eş sığırlarını (manda dahil) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve soy bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 temel amacıyla (200 çıban dahil) efsanevi başına ahit ve ünite denk üzerinden 500 teklik bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 temel ve gövde kart kucak tutturuk varlığına ehil işletmelere yahut çobanlara 12 bin liralık yerine ödenecek.

Maya koyun-gâvur yetiştiricileri birliklerine uzuv yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı iri koyun başına 50 lira, kurnaz aksi başına 50 lira, iri tiftik keçisi başına arttırma 20 liralık, göçer yetiştiricilerine kurnaz koyun inatçı başına ilave 2 teklik destek ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın deneyli kucak-tutturuk desteğini kayran ve tutma yılında anaç koyun tutturuk sayısını artıran işletmelere, tıpkı eski yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında kart koyun, muannit vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 liralık destek ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapak Tarım Koca Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Kucak Direngen Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine yetiştirici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Araç Sistemi (TKS) Selen Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 liralık, sermaye tiftiğin kilogramına 60 lira, tali tiftiğin kilogramına 25 liralık, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi arttırma 10 liralık ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz zürriyet sağlayıcı Kozalak Ekincilik Eş Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya zindelik alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Araç Sistemi’ne mukayyet, eşkal birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/veya müstahsil birliklerine organ üreticilerine birlikte arılı kovan başına 30, unsur olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan üretim izni almış maya arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya arı beyi başına 100 liralık destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için efsanevi sahiplerine, büyükbaş efsanevi atıkları için 1400 lira, küçükbaş hayvan atıkları amacıyla 250 liralık atık desteği, hayvan hastalıkları ile uğraş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları üzere uygulayıcılara kocabaş hayvan başına 2 liralık, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, ala amacıyla kilogram başına 1 teklik, eskimemiş türlere 3 teklik, merbut tümce üretime 2 liralık, kilo üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye için kilo başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık ala desteği balık başına 60 liralık, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo dahil kilo başına 2 liralık verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça meri projeler amacıyla yetiştiricilere, kocabaş koruması amacıyla hayvan başına 1000 teklik, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, günahsız korumaya kapçık başına 80 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 170 liralık, ıslahat programındaki kucak, inat ve yavrularına el elinde düzeltme seçkin sürüde efsanevi başına 150 liralık, taban sürüde 100 liralık, umum elinde camız ıslahı (kart manda), boğa ve yıl zarfında doğuran anaç mandaya efsanevi başına 2000 lira, sene ortamında doğurmayan deneyli mandaya hayvan başına 1200 teklik, damızlığa ayrılmak üzere seçilen evcil sığır (düve/boğa) efsanevi başına 1500 liralık, damızlığa ayrılmayan için 1300 teklik, maya ayvaz materyale (çalıştırıcı-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 liralık, aya sürüde 250 teklik terviç yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı yavru kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 lira, kanola amacıyla 30 teklik, süsen için 8 teklik, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 teklik, zayıf fasulye, yasmık ve yonca için 60 liralık, nohut için 50 teklik, patates için 200 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 liralık, saha fıstığı amacıyla 34 lira ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/amut tasarruf desteği, antep fıstığı, ceviz, badem, gökçe incir ve aronya üzere 400 liralık, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, özge sonuç türleri ve muallak (nar ve muz dış) amacıyla 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi için bile dekar başına 400 lira olacak.

Yurt süresince sertifikalı döl üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, elverişsiz içinde satışını gerçekleştiren, Vekâlet eliyle mezun tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri türlü sertifikalı tohumluklarla otantik/esas ve üstü tohumluklara de türüne bakarak kilogram başına 0,1-5 lira mahdut içi sertifikalı çocuk istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 teklik, aşısız direk başına ise 0,25 lira bindi sağlanacak.

Çiftlik Muhasebe Malumat Zıkkım Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte sene kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal neşir ve müşavirlik hizmeti sunan serbest ekincilik danışmanları ile ziraat odası ve yetiştirici örgütlerinde yer fazla 5 tarım danışmanı oluşmak amacıyla istihdam edilen beherglas ekincilik danışmanı üzere 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 aylık hizmet sunumuna sınırlı namına eşit iki dilim halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Aile 2022’den konuşmak amacıyla bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: