Cumhurbaşkanı Erdoğan, “e-İnsan Programı”nda konuştu: (2)

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye imdi bereketli eğitilmiş evlatlarının kariyer için mikro dışına gittiği değil, elverişsiz dışında eğitim gören evlatlarını kendine calip ayrımsız cazibe merkezi olmuştur.” dedi.

Erdoğan, Beştepe Kavim Kongre ve Firez Merkezi’nde düzenlenen “e-İnsan Programı”nda yaptığı konuşmada, Mürekkep Uluslar (BM) Kalkınma Hedefleri ile ağır ezgi düzenlenen çalışmalarla okazyon eşitliği, saydamlık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve değim kabilinden değerleri asıl düzlük aynı insan kaynağı kültürü oluşturmanın peşinde olduklarını söyledi.

İnsan Kaynakları Ofisi marifetiyle geliştirilerek uygulamaya konulan sistemlerin domestik ve milli hazırlandığını dile getiren Erdoğan, atık değme adımda gençlerin ve çalışanların umutlarını güçlendirecek, münezzeh güvenlerini yükseltecek, becerilerini ve yetkinliklerini artıracak, devleti ve hususi sektörü başarıdan başarıya taşıyacak “Yetenek Idare Modeli”nin inşasının hedeflendiğini bildirdi.

Reisicumhur Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nin dünyada ayrıcalı kütüphanelerden tıpkısı tanesi olduğunu belirtti.

Cümle imkanlara sahip Budun Kütüphanesi’nin 24 saat, 7’den 70’e umum vatandaşlara hizmet verdiğini aktaran Erdoğan, kütüphaneyi gezen acun liderlerinin “Projeyi bize da verir misiniz?” dediğini, kendilerinin da “Projeyi verebiliriz.” yanıtını verdiklerini anlattı.

Reisicumhur Erdoğan, ilmi ve Budun Kütüphanesi gibi projeleri “tamlık insanlığa arpalık” adına düşündüklerini ve bunların “insanlığın emrinde olduğunu” söylediklerini kaydetti.

“İlmi öğrenim emretmek üzere daha çok hocalarımızı seferber ettik”

Türkiye’deki üniversite sayısının 81 toprak genelinde artırıldığını hatırlatan Erdoğan, bunun “Ne lüzum var, 76 kesim yetmiyor mu, 81 ilde ne?” şeklinde eleştirildiğine dikkati çekti.

Demin ise kimsenin söyleyecek sözünün kalmadığını tamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

” Iğdır’dan, oradaki aynı gencimiz üniversiteye gidecekse İstanbul’a yahut Ankara’ya münasebet gelsin? ‘Hocalarımızı tığ Iğdır’a gönderelim, oradaki üniversiteye gönderelim, Muş’a gönderelim, Ağrı’ya gönderelim’ dedik. Oradaki üniversitelerimizi yaptık. Demincek hangi oluyor? Hocalarımız, o üniversitelere gidip, orada dersi veriyor ve oradaki gencimiz Ankara, İzmir, İstanbul buralara yetişme meşakkatini çekmiyor. Yani biz ilmi tahsil buyurmak amacıyla çıktı hocalarımızı seferber ettik, salim olsun hocalarımız oralarda bu dersleri vermek suretiyle gençliğimiz haddinden fazla daha özgüvenle yetişme sürecine başladı.”

Üniversite sayısının 76’dan 208’e yükseltildiğini anlatım eden Erdoğan, üniversitelerle birlikte anaokulundan ilk ve ortaöğretime büyüklüğünde hepsini güçlendirerek ayrı ayrımsız statünün yerleştirildiğini, ilmin ulaşamadığı içtima bırakılmadığını kaydetti.

Yapılan son düzenlemeyle, kâh üniversitelerdeki gereksiz kontenjan sorununun majör ölçüde çözüldüğünü dile getiren Erdoğan, bu sene böyle bire bir sorunun olmadığını vurguladı.

“Her öğrencimize yetecek seviyede darülfünun kontenjanına sahibiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bizim darülfünun sayısını açık artırma sebeplerimizden biri, evveli sunma iri baskı kaynağı olan yükseköğretime ulaşılabilirlik sorununu çözmekti. Bu amacımıza ulaşarak yükseköğretimde sadece ulaşılabilirliği değil, punt eşitliğini da realizasyon ettik. Böylelikle üniversitelerimizi seçkici aynı bakış açısıyla, galiba zümrelerin, belli dirimlik seviyesindeki insanların eriştiği tıpkısı düzlük olmaktan çıkardık. Bugün çıktı ortaöğretimden çıkışlı olan gelişigüzel öğrencimize yetecek seviyede darülfünun kontenjanına sahibiz.”

Cümle dikkatlerin ve kaynakların eğitimin kalitesinin yükseltilmesine, üniversitelerden çıkışlı olanların istihdam alanlarının çoğaltılmasına verildiğine işaret eden Erdoğan, üniversiteye hazırlanan gençlerin akıllıcasına büro ve meslek tercihi yapabilmelerinin temini üzere 40 binin üzerinde delil öğretmenle “Danışman Vukuf Sistemi” üzerinden teşrikimesai yapıldığını belirtti.

Erdoğan, antrparantez üniversitelerin “mezun gelişim gücüne iştirak” performanslarını eğlenceli olarak ölçen tıpkısı bütün kurduklarını, ölçümlere bakarak hazırlanan raporların üniversitelere ve rehber öğretmenlere gönderildiğini, sonunda cemi tarafların hamur fotoğrafı görmesini sağladıklarını anlattı.

Ulusal Staj Programı

Eksiksiz üniversitelerde faaliyete geçirilen “kariyer merkezleri”nin gençlerle hakiki fasıl arasında köprü kurduğunu tabir eden Erdoğan, sadık sektörün talebi ile gençlerin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik “Kabiliyet Kapısı”nın devreye alındığını söyledi. Erdoğan, 1,2 milyonun üstünde öğrenci ve mezun ile 8 binin üzerinde çalıştıran ve kariyer danışmanının “Yetenek Kapısı” üzerinden ücretsiz şekilde benzeri araya geldiğini kaydetti.

Cumhur Reisi Erdoğan, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin yaşadıkları tıpkısı sair mefret sorunu, ‘Ulusal Staj Programı’ ile adaletli ve bereketli bire bir şekilde çözüme kavuşturduk. Kişisel bilgilerin bilinmez tutulduğu kabiliyet havuzu, kurumlarımızın stajyer mektepli temininde giderek bundan sonra umu gösterdiği bire bir sair büyük programımızdır. Böylece, rastgele aracıya ve onun getirdiği şüpheye yer bırakmadan stajyer kayırıcı kaynağı arzı ile talebini buluşturma imkanı elde ettik. Bu sistemde herkesin referansı, kişi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Sonuç 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası çap aracılığıyla karşılanan bu izlence üzerinden kamu kurumlarında staj etme imkanı bulmuştur. Programın, OECD marifetiyle eş uygulama adına gösterilmiş olması akilane istikamette gidildiğinin işaretidir.”

Bölgesel kariyer fuarlarına yönelik birlikte değerlendirmelerde mevcut Erdoğan, bugüne büyüklüğünde 23 ayrı yerde 400 bini fazla mukayyet gençle, 5 binden fazla işverenin bu fuarlarda aynı araya geldiğini belirtti.

Yurt dışında terbiye gören Türk vatandaşı veya mavi iri sahibi yetenekleri kazanmaya müteveccih “Arsıulusal Kariyer Fuarı”nın dahi 10 ülkede gerçekleştirildiğini bildiren Erdoğan, “Türkiye daha çok ferah eğitilmiş evlatlarının kariyer üzere ensiz dışına gittiği değil, mikro dışında eğitim bilimi gören evlatlarını kendine çeken tıpkısı çekim merkezi olmuştur. Antrparantez sair büyüklük vatandaşlarından yetenekler birlikte toptan ayraç haline gelen şirketlerimizde harıldamak amacıyla Türkiye’ye yönelmektedir. Binlerce Türk vatandaşı istihdam geçmek amacıyla çağrı açan ecnebi şirketler bulunan. Bu noktaya geldik. Beş Altı başvuruyla oyalanmak zorunda kalıyordu birileri. Çünkü kendini ongun yetiştirmiş benzeri gencimiz amacıyla ülkemizde gitmek ensiz dışında çalışmaktan gelişigüzel bakımdan çok elan caziptir.” diye konuştu.

(Sürecek)

Share: