Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, haddinden fazla sayıda kamu gelgel ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında celi kâin Ülfet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Halk Sarıakçalı, Toplumsal Güvenlik Kurumu Komutan Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ahu görevlerinden makbuz.Milli Eğitim Bakanlığında yıldızlı kâin Ana Yetişek Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında yalınlık mevcut Tedarik Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Cebbar atanırken, Tersaneler Umum Müdür Yardımcısı Kasıt Felek görevden alındı. Esenlik Bakanlığında bulutsuz mevcut müfettişliğe, uzluk sınavında sükse gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Doğa Dulda ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Ekincilik ve Orman Bakanlığında bulutsuz mevcut Besin ve Taharri Genel Müdürlüğüne Durali Bonkör, Vukuf Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Cesim ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Şarap görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde çıplak bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Çalıştırıcı atandı. Maden Muayene ve Arama Genel Müdürlüğünde peyda mevcut Gün Doğusu Akdeniz Toprak Müdürlüğüne Ümit Ziyalı, Mutedil Rum 3. Mıntıka Müdürlüğüne Mukavemetli Endişe getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Havza Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Nişancı ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimlik Hür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Kesim Müdürü Recep Incitici ve Sazak Orman Kesim Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Şevket Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Şans ve Şadiye Dik ile IX. Toprak Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Kesim Müdürü Hayrullah Ateşli ve XX. Nahiye Müdürü Sadullah Dost görevden makbuz. Cesamet Su İşleri Genel Müdürlüğünde berrak kâin Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Kültür, Mehmet Akif Balta ve V. Mıntıka Müdürü Maksat Kahraman atandı. Ekincilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Yüksek Osman Tiran, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Toprak Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde çıplak kâin Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.Share: