Eğitim Bilimi-Sen Samsun Yazıhane Başkanı Mebzul: “Öğretmen Meslek Kanunu Derhal Kalın Kafalı Çekilmelidir”

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim Bilimi-Sen Samsun Şubesi 5 Ekim Acun Öğretmenler haset kapsamında aynı matbuat açıklaması düzenledi. Açıklamada muallimlik çığır kanununa dahi değinen Eğitim Bilimi-Sen Samsun Şubesi Başkanı Ersin Bereketli, “Öğretmenlik mesleğini heyetiyle geliştirmeyen, özel sektör öğretmenleri, ücretli öğretmenler, kontratlı öğretmenler ve kankızıl öğreticiler kabil değişik statülerde çalıştırılan öğretmenlerin sorunlarını görmeyen aksine eskimemiş rekabet alanları yaratan bu kanun kalın kafalı çekilmelidir” dedi.

5 Teşrinievvel Acun Öğretmenler günüyle ait olarak Eğitim Bilimi-Sen Samsun Büro Başkanı Ersin Ferah, öğretmenlik mesleğinin nerelerden nerelere geldiğini ve nereler gideceği konusunda açıklamalarda bulundu. Bereketli, açıklamasında şunları söyledi:

“HOCA MESLEK KANUNU DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR”

Eğitim- Sen adına bize dayatılan bu yasayı katiyen benzeri meslek kanunu adına görmedik. Bilakis öğretmenleri, kariyer basamakları üzerinden ayrıştıran ve yaptıkları sınavla birlikte itibarsızlaştıran bu yasal aranjman asla akseptans edilemez. Bu kanun “denk işe eşit ücret ilkesini” yok farzımuhal sahada çalışma barışını bozacak; veli, öğretmen ve meslek yönetimleri arasında eksperlik ve başöğretmenlik üzerinden rekabetçi, çatışmacı, sakametli ayrımsız ekol ortamı yaratacaktır. Anlıyoruz kim öğretmenleri “kariyer basamakları” adı altında bölerek, sınavla mahiye artışına nöbet anahtar tıpkısı mücahede rejimi hayata geçirilmek istenmektedir.  Bu yasadan ne öğretmenlerimiz ne bile öğrencilerimiz benzeri fayda sağlamayacak, tersine eğitimde sınıfsal farklılıklar henüz de öne çıkarak öğrencilerimizin eşit yetişek hakkı elan birlikte zedeli olacaktır. Öğretmenlik mesleğini heyetiyle geliştirmeyen, özel sektör öğretmenleri, ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler ve öğreticiler üzere ayrımlı statülerde çalıştırılan öğretmenlerin sorunlarını görmeyen bilakis yıpranmamış rakiplik alanları yaratıcı bu yasa düşüncesiz çekilmelidir. Öğretmenlerimizin ve kül terbiye çalışanlarının soylu erki ve mesleksel haklarını havi, geliştiren, eylemli ve garantili benzeri çalışmayı esas düz bütünlüklü bire bir yasa UNESCO ve ILO aracılığıyla kabul edilen öğretmenlik statüsü tavsiye mektubu kararı referans alınarak, yetişek paydaşları, sendikalar ve öğretmenler tarafından tartışılmalıdır.”

Share: