Elazığ tutum haberleri | Maden sahası kavşak işaret üretimi amacıyla eksiltme edilecek

Erke ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Yer Yağı İşleri Umumi Müdürlüğünce (MAPEG), 4’üncü takım maden sahası dudak ürün üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla münakasa edilecek.

MAPEG’in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sivas, Malatya ve Elazığ illeri dahilinde mevcut 4’üncü takım maden sahası, ağız yapıt üretimine yönelik pelet (çıpa) tesisi kurulması amacıyla tenkis edilecek. Sahaya ilişkin bilgiler, 12 Ekim’den itibaren MAPEG’in genel ağ adresinde car edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda tenkis komisyonuna aracısız yapılacak. Posta yahut sair yollardan yapılan başvurular temelsiz sayılacak.

İhaleye katılabilmek üzere gereken garanti tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban eksiltme bedelinden ve vabeste adına verilen teklifin yüzde 20’sinden bir iki olamayacak.

Share: