Enerji Bakanlığından “Takip Geliştirme Başkanı’nın görevden alındığı” iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı, CHP’nin soru önergesi üzerine Vekillik Strateji Geliştirme Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu’nun görevden alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TBMM 27. Bölüm 5. Yasama yılı içre, 583 mukayyet istifham önergesinin Nezaret aracılığıyla cevaplandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, milletvekillerinin Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelttiği soru önergelerinin tamamının iri tıpkısı titizlikle yanıtlandığı ifade edildi.

Bakanlığın, basında kayran kayran gerçek dışı ve iftira niteliğindeki haberle ilgilendiren birlikte kanuncu yollara başvuracağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“19 Ilkgüz günlü Sözcü Gazetesi’nin manşetinde düz alan ‘Erke Bakanı Muhalefete Akilane Rakamları Veren Bürokratı Görevden Aldı’ başlıklı asılsız ve gerçeğe aykırı bilim nedeniyle, kamuoyunun akilane bilgilendirilmesi amacıyla matbuat açıklamasına gerekseme duyulmuştur. Milletvekillerince hazırlanan soru önergeleri TBMM Başkanlığı kanalı ile Bakanlığımıza iletilmekte olup, istifham önergelerine verilen cevaplar üstelik şahsen Sayın Bakanımızın imzasıyla yeniden Meclis Başkanlığı kanalı ile milletvekillerine iletilir. rastgele Vekillik biriminin, cevap metnini Bakanımızdan bihaber bire bir şekilde cevaplaması gerek bürokratik asıllar ve teamüllere göre gerekse da TBMM İçtüzüğü’nün 99’uncu maddesi hükmüne göre mümkün değildir. Zira TBMM İçtüzüğü’nün 99’uncu maddesine göre milletvekilleri, cumhur reisi yardımcıları ve bakanların cevaplamaları için bağlanmış istifham sorabilirler. Bu soruların cevapları da reisicumhur yardımcıları ve bakanlar tarafından imzalanır. Bu anlamda haberde sav edildiği kadar Bakanımızın istifham önergelerine verilen cevaplardan bilge olmaması üzere benzeri genişlik, sunulan cevapların şahsen kendisi aracılığıyla imzalanması nedeni ile cins değildir.”

Açıklamada, CHP Sazak Mebus Alpay Antmen’in istifham önergesinin üstelik 06 Eylül günlü alfabe ile Vekil Dönmez aracılığıyla cevaplandırıldığı belirtilerek, şu ifadelere saha verildi:

“bahis konusu haberde tamlanan ‘CHP’nin istifham önergesini yanıtlayan Erke Bakanlığı Izleme Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu, koltuğundan oldu’ ifadesi tamamen üs dışıdır. 28 Küçük Ay 2022 tarihine büyüklüğünde Strateji Ihya Başkanlığı görevini vekaleten örümcek Ömer Erdem’in 03 Haziran 2022 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürü namına atanması üzerine, Izleme Geliştirme Başkanlığı’nda boşalan Reislik görevine, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Yatırımlar Ofis Başkanlığı’nda Ofis Başkanı namına görev işleyen Abdullah Beyazıt Niyazoğlu 01 Mart 2022 tarihinde vekaleten atanmıştır. Niyazioğlu’nun vekaleten bu görevi yürüttüğü süre süresince asaleten görevli olduğu Daire Başkanlığı görevi üstünde bulunmuştur. 13 Eylül 2022 tarihinde Takip Ihya Başkanlığı’na Bakanımızın takdirleri ile Bahtiyar Koç’un vekaleten atanmasının akabinde Niyazoğlu, aslen yürüttüğü Bütçe ve Yatırımlar Daire Başkanlığı görevine dönmüş olup bir görevine devam etmektedir. Niyazioğlu’nun asli görevinden alınması gibi bir boyut dahi bahis konusu değildir. İlgili, Izleme Ihya Başkanlığı Bütçe ve Yatırımlar Kat Başkanı yerine görevine devam etmektedir. İdari görevlerde, fariza değişiklikleri idarenin takdiri ile seçme antlaşma olabilmektedir. Bu çeşit cılız fariza değişikliklerinin, uydurma ve çürük bire bir şekilde, görevlerini fail kamu görevlilerinin görevden alınması kabilinden yansıtılması ve kamuoyunun kavisli yönlendirilmesi akseptans edilemez.”

Share: