Enerji Yatırımları İçin 5 İlde Çabuk Kamulaştırma Kararı

Erke yatırımları üzere 5 ilde bazen taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı kararlarıyla 6 yer sınırları içre kayran alan ve özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişikliğine birlikte icazet verildi.

Erke yatırımları üzere tez devletleştirme ve özelleştirme kapsamında bulunan taşınmazlara ilişkin Reisicumhur kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Planlanan enerji yatırımları ve bu çerçevede yapılacak kamulaştırma kararları şöyle:

5 İLDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Türkiye Ruh İletim NANIAZIZ (TEİAŞ) Umumi Müdürlüğü’ne ilgili “154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi” kapsamında Kilis’in Polateli ilçesi ve Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düz alan taşınmazlar, amut yerlerinin sahiplik şeklinde, nâkil dans gabarisinin ise dayanma hakkı kabarmak kanalıyla tez kamulaştırılacak.

TEİAŞ Umumi Müdürlüğü’ne ait “154 kV Pülümür TM İrtibatları Projesi” kapsamında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydan kayran taşınmazların dikme yerlerinin iyelik şeklinde, iletken dans gabarisinin ise metanet hakkı kabarmak yoluyla çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde kurulacak Soma Kolin TES hayatiyet istihsal tesisi (koruyucu ana GES) amacıyla gerekli olan ve Kozluören Mahallesi 108, 109, 110 cezire numaralı 5 parseli, tapuda Hazne namına tescil yapılmak amacıyla Enerji Piyasası Aranjman Kurumu marifetiyle acele kamulaştırılacak.

Ankara’nın Mamak ilçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 123, 124, 125, 128, 129, 130 ve 162 numaralı 10 parselin, Savunma Uran Araştırı ve Ihya Enstitüsü’ne ilgilendiren patlatma sınav alanı yakınında bulunmalarından yağlık can ve mal güvenliği riski teşkil etmeleri zımnında Türkiye Ilmî ve Teknolojik Araştırma Kurumu yoluyla çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Bayburt’un Demirözü ilçesine gaz ulaştırılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan RMS-A site giriş istasyonunun yapımı için Esentepe Mahallesi sınırları içerisindeki 1696 ada, 10 parsel numaralı emlak, tapuda Hazine yerine tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aracılığıyla tez kamulaştırılacak.

4 İLDE BAZI TAŞINMAZLARIN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Resmi Gazete’de yayınlanan Reisicumhur kararları ile Ankara, Bursa, Konya ve Uşak’ta düzlük kayran bazen taşınmazların bayındırlık planlarında birlikte değişikliğe gidildi. İmar değişikliklerinin onaylandığı kararlar şöyle:

“- Mülkiyeti Maliye Hazinesi namına kayıtlı olup özelleştirme format ve programında kâin Ankara’nın Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi 16128 ada, 17 parseldeki taşınmaza ilgili ‘Taşıt Yolu’ kullanım kararı getirilmesine yönelik namına Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan koşuk bayındırlık planı ve aplikasyon mamure planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikalar ZIYAN ETMEK adına mukayyet olup özelleştirme durum ve programında bulunan Bursa’nın İnegöl ilçesi, Kulaca Mahallesi, 118 cezire, 54 parseldeki taşınmaza ilişik yerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ‘Sanayi alanı, dönüştürücü alanı, par alanı, el ve park yeri” yararlanma kararı getirilmesine müteveccih ümran planlarına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; itirazların reddedilmesine ve karar gereklerinin adına getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın çıkışlı kılınmasına karar verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikaları AŞ adına mukayyet, özelleştirme ebat ve programında kâin Konya’nın Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerdeki taşınmazlara ilişkin, ‘Ticaret Alanı (Benzer 0,50; Yençok: 4 bitirme)’ kullanma kararları getirilmesine yönelik yerine harılanan ümran planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

– Mülkiyeti Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikaları SAVUŞMAK hesabına kayıtlı, özelleştirme ebat ve programında kâin Uşak’ın Sivaslı ilçesi, Pınarbaşı/ Fatih Mahallesi, 396 cezire, 7 parseldeki taşınmaza ilgilendiren, ‘Gelişme göz alanı (Ayrık dolap: 3 Itmam; Taks: 0,25; Kaks: 0,75), Terminal (Otogar) Alanı, Park Yeri ve Yol’ tasarruf kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ümran planı değişikliğinin onaylanmasına değişmeyen verildi.”

3 TAŞINMAZ 242 MİLYON TL BEDELLE SATILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre; Antalya, Edirne ve Kırklareli illerinde düz alan 3 gayrimenkul toplanmış 242 milyon TL’ye özelleştirildi. Satışlara ait Cumhurbaşkanlığı Kararları şöyle:

“- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazinesi namına mukayyet, özelleştirme ebat ve programında mevcut Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır Mahallesi, 531 ada, 1 parseldeki 15 bin 878 metrekare yüzölçümlü gayrimenkul, gerçekleştirilen münakasa sonucu 141 milyon TL bedelle genişlik erdemli teklifi veren Bossas Çatı Şirketine satılmasına değişmeyen verildi.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikaları NANIAZIZ yerine mukayyet, özelleştirme genişlik ve programında mevcut Edirne ili, Biçim ilçesi, Sarıcapaşa Mahallesi, 431 cezire 17 parseldeki 3 bin 1 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 24 milyon 500 bin TL bedelle yer faziletli teklifi veren Saten İnşaat Şirketine satılmasına değişmeyen verildi.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları NAN hesabına mukayyet, özelleştirme buut ve programında kâin Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Halas Mahallesi, 334 ada 8 parseldeki 6 bin 630 metrekare yüzölçümlü emlak ve üzerindeki yapıların, 76 milyon 500 bin TL ile bildirme faziletkâr teklifi veren Erdal Alemdar, Eyüp Alemdar, Necmi İzer Eş Etap Grubu’na satılmasına değişmeyen verildi.”

Share: