Enerjide tez devletleştirme kararları

Türkiye’nin değişik illerinde yapılacak değişik enerji projeleri amacıyla ara sıra gayrimenkul çabuk kamulaştırılacak.

Konuya ait Cumhur Reisi kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Bayburt’un Demirözü ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi üzere ihtiyaç mahsus RMS-A site methal istasyonunun yapımı amacıyla Esentepe Mahallesi sınırları içindeki 1696 cezire, 10 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine yerine tescil edilmek vasıtasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) marifetiyle tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Faaliyet İletim ATLATMAK (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişik “154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi” güzergahına huruç eden taşınmazlar, fidan yerlerinin sahiplik şeklinde, nâkil salınım gabarisinin ise mukavemet hakkı kabarmak suretiyle çabuk kamulaştırılacak.

“154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Projesi” kapsamında gösterilen taşınmazların bile TEİAŞ yoluyla acele kamulaştırılması yapılacak.

Ayrıca, Manisa’nın Soma ilçesinde kurulacak Soma Kolin TES Ruh Üretim Tesisi için muktezi gâh taşınmazların, tapuda Hazne adına tescil yapılmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması işlemleri gerçekleştirilecek.

Share: