ERGENE NEHRİ’NİN SU KALİTESİ KİMYASAL OKSİTTE ‘AZ KİRLENMİŞ’ ÇIKTI

TRAKYA’dahi sık sık kirliliği ile gündeme mevrut Ergene Nehri’nde yapılan kasaba sınai çözümleme incelemesinde, kimyasal oksijen oranında düşüş olduğu ortaya imdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Kağan Tecer, Geçen sene bu dönemlerde kimyasal oksijen ihtiyacı açısından kim bu büyük tıpkı pislik parametresidir. Dördüncü derslik, çokça bulaşık su kalitesindeyken bugünkü aygıt sonuçları bize bunun biraz henüz düştüğü, 35 miligramlitre seviyelerine kadar düştüğünü, dolayısıyla birkaç kirlenmiş benzeri ırmak suyu özelliği olduğunu gösteriyor dedi. Yıldız Dağları’ndan doğan ve 283 kilometre kat mezuniyet ederek, Meriç Nehri ile birleştikten sonra Iye Denizi’ne dökülen Ergene Nehri, yıllardır kimyasal ve evsel atıklar zımnında etki akıyor. Edirne’da Uzunköprü Belediyesi, Ergene Nehri’nde yaptırdığı akarsu çözümleme raporunu açıkladı. Sabık yılki raporda nehrin kimyevi oksit su ihtiyacının faziletli ve akarsu kalitesinin 4’üncü derslik olduğu belirlenirken, akıbet ölçümde bu oranın düştüğü tespit edildi. Akıbet raporda ırmak suyunda antrparantez, beş altı bile olsa siyanür, sülfat, krom, çinko, bakır, demir de bulundu. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Melik Tecer, Ergene’nin bölgede kocaman olduğunu ve iskân yerleri ve endüstriyel bölgeden etkilenen bire bir nehir olduğunu söyledi. Uzunköprü Belediyesi’nin nehrin geçtiği ilçeyle ayrımsız adı taşıyan tarihi Uzunköprü kesiminden aldığı numunelerin analizini inceleyici Tecer, sabık yıl yapılan analize göre, nehrin akarsu kalitesinde aynı çoğalma ve iyilik söz konusu olduğunu söyledi. Tecer, şöyle dedi O günden bugüne tıpkısı sene içerisinde o bölgede ırmak suyu kalitesinde ayrımsız artım, bir iyilik söz konusu olduğunu görüyoruz. Güzeşte yıl bu dönemlerde kimyevi oksijen ihtiyacı açısından bakımından ki bu büyük tıpkısı kirlilik parametresidir. Dördüncü sınıf, haddinden fazla yapışkan su kalitesindeyken bugünkü cihaz sonuçları bize bunun az buçuk daha düştüğü, 35 miligramlitre seviyelerine büyüklüğünde düştüğünü, dolayısıyla birkaç kirlenmiş aynı nehir suyu özelliği olduğunu gösteriyor. Gitmek kim o bölgede geçtiğimiz sene içerisinde lüzum tasfiye tesisleri faaliyetleri, icap pislik kaynaklarındaki eksilme bunun sebepleri değişiktir, andırmak lazım detaylarına. Amma su kalitesinde, kimyasal oksijen ihtiyacı açısından bire bir iyilik olduğunu görüyoruz. Ancak farklı taraftan azot yüküne baktığımız antlaşma dahi anlaşılan tıpkısı miktarda düşüş var amma gene de bu seviyedeki nitrojen yükü bu nehrin hala 4’üncü derecede iz aynı nehir olduğunu bize gösteriyor. Nitrojen ve fosfor hidrofil ortamlarda tıpkı maddedir, yani rızık maddesi yerine algılanır. ve denizlerimizde hele Marmara Denizi’ndeki müsilaja sebebiyet veren iki pare ana besin maddesidir bu. Bu anlamda bibi 4’üncü sınıf bire bir düzensiz su mertebesinde Ergene Nehri’hangi akıyor olduğunu görüyoruz. Azotun ve fosforun kaynaklarına baktığımız zaman dahi tarıma dayalı endüstriyel operasyon olduğu gibi zirai alanlardan kaynaklanan atıkların dahi bu azot konsantrasyonunu yükselttiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu mıntıka hem tarımsal faaliyetlerin ağır sıklet olduğu, hem de sınai faaliyetlerin ağırbaşlı olduğu benzeri havza olduğu amacıyla nitrojen konsantrasyonlarında yükselmenin alışılagelen, yani bunların sonucu olduğu, huy sonucu olduğu anlaşılıyor. Azot ve fosforun giderilmesi üzere birlikte encam derecede aynı tasfiye fayrap etmek gerekiyor ki konvansiyonel arıtma bütün ne eyvah ki gideremiyoruz. İleri biyolojik arıtım ve oksidasyona dayalı tıpkısı rafinaj yapılması gerekiyor. Olur geçtiğimiz seneden bugüne kadar elimizdeki çözümleme sonuçlarına göre bu aynı noktadan münfail bire bir örnektir. Elbette Ergene Nehri geneline sızırmak ve monitoring ayırmak gerekir ama geçen sene da bu noktadaki çözümleme sonuçlarından konuştuğumuza göre referans noktası olarak aldığımızı düşünürsek sabık seneden bu seneye kadar Ergene’da kimyasal ihtiyacı açısından tıpkısı kirlilikte azalma olduğunu görüyoruz. Amma azot açısından bibi dördüncü derecede yapışkan tıpkı nehir yerine akmaya devam ediyor. Prof. Dr. Tecer, kirliliğin oranın düşmesinin nedenine bakılması gerektiğini belirterek, Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar ihtimal bu belediyelerin tasfiye tesislerinde tıpkı düzelme, tasfiye tesislerinin artağan çalışması düşünülebilir. Tarımsal faaliyetlerden atık atıkların azalması şeklinde de değerlendirilebilir. Bu tuhaf kirletici, herif kaynaklı kirletici faaliyetlerin azaldığı evet da arıtmalardaki denetimlerin bu sonuca sebebiyet verdiğini düşünmek çokça anormal olmaz, bunları bekleyebiliriz dedi.

‘OLUMLU GELİŞME OLSADA BIBI KİRLİ’

Uzunköprü Belediye Reisi Tutku Becan, şehremaneti olarak Ergene Nehri’nden 3 ayda ayrımsız numuneler alıp, analizlerini paylaştıklarını belirterek, Sonuç analizlerde müspet tıpkısı gelişme olsa de Ergene hala ahiret yolculuğu saçmaya devam ediyor. Tığ da Uzunköprü Belediyesi kendisine Ergene’nin bire bir dakika evvel temizlenmesi adına ses getirecek eylemler ve söylemlerde bulunmaya devam edeceğiz. Zira Uzunköprü ekonomisinin omurgasını tarım ve çiftçiler oluşturmaktadır. Bu nedenle hem topraklarımıza, hem insanımıza beis veren Ergene Nehri kirliliğinin tıpkısı an evvel önüne geçilmesini diliyorum, istiyorum, murat ediyorum dedi. DERK ETMEK BARAJI’NDAN SU GELİYOR’

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Akilane Büzük, tarım topraklarından sabık Ergene Nehri’nin birey damarı olduğunu ve 1990’lı yıllardan itibaren bulaşık olduğunu söyledi. Yıllardır Ergene’nin temizlenmesi amacıyla taleplerde bulunduklarını fakat temizlenmediğini anlatan Makul Cesaret, Deminden Ergene Nehri, Sezmek Barajı’ndan mevrut konveksiyon aracılığıyla az buçuk suyu seyrekleştirilerek tarımda kullanılmak isteniyor ve kullanılıyor bile. Ama tekmil olarak temizlenmiş değil. Kokusu bazı bazı artıyor, bazen azalıyor amma yeniden birlikte Ergene Nehri istediğimiz gibi bozulmamış değil. Ergene, hoppadak tarım topraklarımızı zehirlemekle kalmadı, kanser vakalarında de çok artış oldu Uzunköprü’de ve bibi devam etmekte. Sağlığımızı, kumanya güvenliğimizi etkilemekte ve tığ bunun bire bir dakika geçmiş temizlenmesini istiyoruz. Yetkililerden temenni ediyoruz diye konuştu.Share: