Gönülden Yüceer: Bir İnancı, O İnancın Mensupları Belirler, Panel İktidar Değil

CHP Tekirdağ Mebus Samimi Yüceer, cemevlerine yönelik düzenlemelerin dahi saha aldığı torba yasaya ilişik, “Bu topraklarda yüzyıllardır bulunmayan sevgili, inkar edilen benzeri inancı demincek yasalar eliyle yok saymaya çalışıyorsunuz. ‘Siz bire bir inanç değilsiniz, siz bir kültürsünüz, tığ sizi böyle görüyoruz ve size bunu müstahak görüyoruz’ deniliyor bu teklifte. Benzeri inancı, o inancın mensupları belirler, açık oturum nüfuz değil” dedi.

Cemevlerine müteveccih düzenlemelerin da saha aldığı torba yasa teklifi TBMM Umumi Kurulu’nda mazi akseptans edildi. Umumi Kurul’daki görüşmeler sırasında meze düzlük Içten Yüceer, “Alevilik, bu topraklarda hayatiyetli 25 milyon insanın inancı; atalarımın, dedelerimin, annemin, babamın inancı, benim inancım. Siz ne hakla ve hangi hadle bir fideist sorguluyorsunuz? Tanım etmeye, kategorize etmeye çalışıyorsunuz? Alevilik Aleviliktir. Alevilik, güçlü tıpkı inançtır, kalubeladan beri var olan bayrı tıpkısı akide. Aleviliğin tarife ihtiyacı yoktur. Alevilerin, herif hakları, karşılık yurttaşlık ve inanç özgürlüğü temelinde haklarının karşılanmasına, taleplerinin karşılanmasına ihtiyacı vardır” diyerek konuştu.

“BİR DİNİ, O DİNE İNANLAR VAR AYAR”

Yüceer, şunları söyledi:

“Milyonlarca insanı ait, asırlardır inanç ve tapınma özgürlüğünden mahrum bırakılan, namevcut sayılan; her türlü sorumluluk ve zulme, tiksinme söylemlerine maruz kalan, katliamlara uğrayan, kökleri tarihin derinliklerinde olan bayrı ayrımsız sorunun doğruluk ve özgürlükler kapsamında ilgili taraflarla anne bire bir yasa olarak değerlendirilmesi gerekirken birbirinden alakasız maddelerle aynı torbaya tıkılarak getirilmesi hem o teminat hem o inancın mensuplarına, milyonlarca insana işlenmiş büyük ayrımsız saygısızlıktır, hakarettir. Esasen tek başına bu üstelik sizin Aleviliğe, akide özgürlüğüne bakışınızı göstermesi açısından yeterlidir.

Gayrı taraftan, geçmişe müstenit, binlerce sene öncesine revan, Anadolu’nun, Trakya’nın katışıksız, ibdai bir inanışını, Alevi toplumunun taleplerini suya, elektriğe, betona, kültüre indirgeyen, ayrımsız fideist kötü gören, o inancın mensuplarını ötekileştiren bir zihniyetle, tıpkısı anlayışla da karşı karşıyayız. Bu topraklarda yüzyıllardır bulunmayan aziz, inkar edilen bire bir fideist demincek yasalar aracılığıyla bulunmayan saymaya çalışıyorsunuz. ‘Siz bir akide değilsiniz, siz tıpkısı kültürsünüz, biz sizi böyle görüyoruz ve size bunu müstahak görüyoruz’ deniliyor bu teklifte. Tıpkı inancı, o inancın mensupları belirler, panel kuvvet değil. Bire Bir dini, o dine inanlar var eder. İşte siyasal iktidar, yekpare adına burada durmak zorundadır. Seçkin nev baskıya, zulme rağmen milyonlarca âdem binlerce yıldır ‘Bu, benim inancım. Bu, benim ibadetim. Bu, benim ibadethanem’ diyor. Siz, ‘Namevcut, firez. Yok, halkiyat. Yok, o. Bulunmayan, bu’ diyorsunuz”

“ÇOKLUK İBADET, CEMEVLERİ İBADETHANEDİR”

“Alevilik, bu topraklarda ruhlu 25 milyon insanın fideist; atalarımın, dedelerimin, annemin, babamın inancı, benim inancım. Siz hangi hakla ve ne hadle bir fideist sorguluyorsunuz? Tanım etmeye, kategorize etmeye çalışıyorsunuz” diye niteleyerek soran Yüceer, şöyle bitmeme etti:

“Alevilik Aleviliktir. Alevilik, zihayat ayrımsız inançtır, kalubeladan beri var olan kadim ayrımsız akide. Aleviliğin tarife ihtiyacı yoktur. Alevilerin, kayırıcı hakları, fiyat yurttaşlık ve inanç özgürlüğü temelinde haklarının karşılanmasına, taleplerinin karşılanmasına ihtiyacı vardır. Aleviler ‘Bizim inancımız bu. Benim ibadetim bu. Benim ibadethanem bu’ diyorsa cem ibadet, cemevleri ibadethanedir; ötesi bulunmayan. Göreviniz, ayrımsız inancı tanımlamak değildir. Göreviniz, aynı inancı tanımaktır. Göreviniz, bütün inançlara denk mesafede durmaktır. Başka inançlarda olduğu kabilinden, cemevlerinin de müstakil ve atılganlık zarfında varlığını sürdürmesinin önünü açmaktır. İnanç özgürlüğü, demokratik celal, laiklik böyle tıpkı şeydir. Hiç kimse ‘Benim inancım, benim ibadetim, benim mezhebim elan üstündür sizden, henüz iyidir’ ağıt hakkına eş değildir. Tek çap, tıpkısı inancı temel tacı edip tıpkı inancı hor göremez. Bunu yapanlar eş haklarından ve insanlıktan nasibini alamamış demektir.”

“LAFA GELİNCE ‘HEPİMİZ KARDEŞİZ’ DENİLİYOR”

“Lafa gelince burada ‘Hepimiz kardeşiz, hepimiz eşitiz’ deniliyor” diyen Ilgiyle Yüceer, “Tanrı aşkına, bu kardeşlerden birini korumak, ötekilerini görmezden gelmek olur mu? Yıllardır uygulamadığınız, namevcut saydığınız AİHM kararları; Yargıtay, Danıştay kararları ayrımcılığa, eşitsizliğe işaret ediyorken, ünsiyet tanımazlığınızı geçtim, bire bir fideist yok saymaya, cemevlerine ‘tapınak’ diyemeyip ‘cümbüşevi, zikirevi, irfanevi, ucube, kültürevi’ derken, yegâne tıpkısı inancın yegâne aynı yorumuna bakarak insanlara mecburi ilmek dersini dayatmaya bitmeme ederken lacerem değer olacağız, bittabi ‘Kardeşiz’ diyeceğiz? Milyonlarca Alevinin dahi vergisiyle zaman birçok Bakanlığın önüne güzeşte Diyanet toplumun yalnız mahsus tıpkı kesimine hizmet veriyorsa, başka bir inanış yokmuş kabil davranıyorsa ne eşitlikten bahsedeceğiz? Bugün, kamuda hizmete erişimde, kamu yardımlarında, terfilerde, kamuya atamalarda Aleviler ayrımcılığa uğruyorsa; zaman Alevi tek bire bir ilbay yoksa kimesne buraya çıkıp da kardeşlikten, eşitlikten bahsetmesin” dedi.

“‘DÖNEN DÖNSÜN, BEN DÖNMEZEM’ DİYENLER, SİZE DAL EĞMEZLER”

“Tıpkı zaman önceki bu teklifi bu torbadan çıkarın ve cemevlerine tapınak statüsü tanıyarak, Alevi yurttaşlarımızın yekpare taleplerini, haklarını tanıyarak esas aynı kanun olarak getirin” çağrısında kâin Yüceer, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Miting meydanlarında ‘Soy şanlı, soy’ diyenler, yavrusunu kaybetmiş gözü nemli bir anneyi yuhalatanlar, ölmüş insanları üstelik mezhebine göre ayrıştıranlar; Sivas’ta, Maraş’ta, Çorum’da olayın esas yüzünü tavzih etmek namına zamanaşımı oyunuyla kaçan sanıkları korumaya, kollamaya çalışanlar, ‘Zamanaşımı leziz olsun’ diyenler, bu ülkeye kardeşliği, eşitliği getiremezler; memleketin tek sorununu birlikte çözemezler. Bire Bir Alevi çalıştaylarında olduğu kabilinden, benzeri getirdiğiniz bu düzenlemede yaptığınız kadar hoppadak aldatıyorsunuz. Aleviliği yeni baştan buluş etmeye çalışıyorsunuz. Alevileri teftiş ve taharri altına almaya çalışıyorsunuz amma yararsız; tuğlu padişahlara, Hızır paşalara dal eğmeyenler, Adamakıllı Sultan’ın izinde ‘Dönen dönsün, ego dönmezem’ diyenler, size üzeri eğmezler. Bugüne büyüklüğünde tek garanti yapılmamış aynı şey yapıyorsunuz. Getirdiğiniz bu maddeyle tıpkı fideist ‘kültür’ diye niteleyerek, aynı fideist yok farzımuhal en balaban ayrımcılığa, genişlik şişman zulme imza atıyorsunuz.”

Share: