Güven borcunu ödeyemeyenlerde şişman artma

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Riziko Merkezi’nin 2022 Haziran’a ilgili açıkladığı veriler, bireysel emniyet veya bireysel kredi kartı borcundan ekolojik ortam kanuni takibe derk etmiş kişi sayısının arttığını ortaya koydu.

Buna bakarak, bireysel emniyet kartı borcundan belde kanuni takibe derk etmiş güç sayısı 2021 Sülale-Haziran döneminde 222 bin gönül iken, 2022 Aile-Haziran döneminde 471 bin kişiye yükseldi.

Bire Bir gün aralığında ferdî kredi borcundan kıran yasal takibe derk etmiş birey sayısı 474 bin kişiden 584 bin kişiye çıkarken; ferdî güven veya ferdî cesaret kartı borcundan dünya kanuni takibe derk etmiş yaşama sayısı ise, 603 bin kişiden 856 bin kişiye yükseldi.

2022 Haziran sonu itibarıyla ferdî cesaret ve güven kartı borcundan çevre bankalarla kanuncu takip süreci devam eden emanet sayısı 4 milyon 126 bin hayat oldu.

Hakikat: TBB Riziko Merkezi

‘KREDİ GERİ ÖDEMELERİNDEKİ ESNEKLİK ETKİLİ OLDU’

Bireysel yüreklilik kartını ödememiş hakiki şahıs sayısı haziranda, aynı geçmiş ayak tabanı göre ise 3 bin 953 sevimli artarak 78 bin 799 kişiye ulaştı.

TBB Risk Merkezi’nden yapılan açıklamada, yüreklilik düşüncesiz ödemeleri süresi üstüne sağlanan esnekliklere ilişik düzenlemelerin, yasal takibe tefehhüm etmiş gönül sayısındaki gelişmelerde hareketli olduğu belirtildi.

Mavera yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2022 kocaoğlan bakımından ferdî cesaret kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar ayrımsız esbak yıla bakarak yüzde 50 artım ile 30,7 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların ferdî kredilere oranı 0,1 puan artış ile yüzdelik 2,4 oldu.

Share: