Kesk, “Uğraş, Kafile ve Mültecilik Kıskacında Düzentileme” Sempozyumu’na Katılma Çağrısı Yaptı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından bu cumartesi ve ahzüita günleri düzenlenecek olan “Cidal, Barhana ve Mültecilik Kıskacında Himmet” başlıklı sempozyumun duyurusu, bugün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) merbut Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı. KESK Herif Umumi Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Sempozyumu düzenlerken sunma o¨nemli amacımız, sorunun dogˆru temellerde tartışılması ve sorunların zahir çözüleceğine dayalı gelişigüzel tıpkısı iradenin açığa çıkarılmasına çevirgeç olmasıdır. Cümle kesimleri ve halkımızı sempozyuma katılmaya ve du¨s¸u¨ncelerini ifade etmeye davet ediyoruz” dedi.

KESK’in, bu cumartesi ve alışveriş haset saat 10.00’da Şişli Belediyesi Şiir Bilgelik Hars Merkezi’nde mesai iz örgütlerinin, politik partilerin ve uluslararası alanda kâmil isimlerin katılımıyla düzenleyeceği “Uğraş, Göç ve Mültecilik Kıskacında Himmet” antetli sempozyumun duyurusu zaman yapıldı. TMMOB Araba Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılan toplantıya KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile MYK üyeleri Şenol Köksal, Dilek Taban Parıltı, Varol Öztorun ve Döne Gevher Koyun da katıldı.

Sempozyuma ait toplantıda mütekellim Mehmet Bozgeyik, şunları söyledi:

“MAĞDURLAR ARZ ÇOK DE KADINLAR VE KOLLAR OLUYOR: Ülkemizde gündem sık sık değişiyor ve izleme etmekte zorlanıyoruz. Bu yoğun gündem içerisinde arada bir bir numara sıralara bazen kalın kafalı plana düşse bile mültecilik, barhana¸, sığınmacılar, göçmen emeği, mülteci karşıtlığı üzerinden gelişen ırkçı, ulusalcı politikalar, pusat dışılık, mücahede sömürüsü cemi dünyanın ve ülkemizin sorunlarının başında geliyor. Serencam namına Ukrayna- Rusya beyninde devam eden, sayısız devletin tıpkı s¸ekilde karışma olduğu hegemonya ve paylaşım savaşının önce yansıması, milyonlarca insanın yerinden yurdundan olması oldu. 2021’üstelik 89,3 milyon olan yerinden edilenlerin sayısı Rusya-Ukrayna savaşıyla gelişigüzel 100 milyon civarına yükselmiştir. Bu proses, ağırlaşarak bitmeme ediyor. Emperyalistlerin yol açtığı ve kışkırttığı irili ufaklı çatışmaların, savaşların mağdurları yer çok dahi kadınlar ve çocuklar oluyor.

AKP- MHP BLOĞUNUN DIŞ POLİTİKASININ AĞIR SONUÇLARINI YAŞIYORUZ: Hangi eyvah kim benzeri güçler, zat yarattıkları sonuçları da fırsata atfetmek üzere adamlık dışı politikaları hayata geçirmekte duraksama etmiyorlar. Kazançlı krizde olduğu kabil yerinden edilme hususunu bile fırsata çeviren sermayeci bütün, daha aşkın kar elde etmeyi bütün değerlerin üzerinde görüyor ve buna yo¨nelik düzenlemeleri aceleten hayata geçiriyor. Arsıulusal ilişkilerde tıpkı fason unsuru kendisine tanıdık muhacir ve mültecilerin temel âdem haklarına erişimleri, güvencesizlik, sosyal ve kazançlı etkileri, kamu hizmetlerine muvasala ve işgücü¨ piyasasına katılımları Türkiye’birlikte o¨nemli gündem maddelerinin basında gelmektedir. AKP- MHP nüfuz bloğunun içeride ve dışarıda gerginliği, kutuplaşmayı ve çatışma politikalarını ana almasıyla az buçuk da kullanılmamış Osmanlıcılık hayalleriyle emperyalist dış¸ politikasının bunaltıcı sonuçlarını genişlik çokça bu hususlarda yasadık, yaşıyoruz.

İNSAN KASKATI ÜZERİNDE KİRLİ PAZARLIKLAR YAPILDI: 2011’da başlayan Suriye’deki savaşın ardından sayıları kolaylıkla kalan mültecilerin beraberinde hem Orta Dogˆu ve Mutlak Devletler Topluluğu kabil çevre ülkelerden hem birlikte Uzak Gün Doğusu ve Sahraaltı Afrika’dan dayanıklı haddinden fazla muhacir ve mülteci Türkiye’birlikte yasamaktadır. Bugün Konfedere¸ Milel eliyle açıklanan resmi verilerle 4 milyonu aşan mülteci ve mültecinin beraberinde 1,5 milyondan çok kayıtlı göçmen ve sayıları milyonu aşan kayıtsız göçmenin Türkiye’üstelik yaşadığı hesap pusulası edilmektedir. Avrupa genelinde ise 7 milyonun üzerinde sığınmacı ve sığınmacı bulunmaktadır. Hükümetin muhacir ve mültecilerin methal, kalış¸ ve sürme¸ gücüne katılımlarına dayalı akıbet 10 yılda oluşturduğu yasal mevzuat, asayiş merkezli göç¸ politikaları ve uygulamalarının anbean artan sosyal sorunlara hal üretmekte elverişsiz kaldığı görülmektedir. Mavera yandan, gelen milyonlarca insana sığınmacı statüsü verilmedi, geçici sığınma kabil bir heykel icat edildi. Avrupa Birliği ile yapılan gabi kabul anlaşmasıyla eş canı üzerinde kalıntı pazarlıklar yapıldı. Bunun kırıcı sonuçlarını neredeyse gelişigüzel çağ Iye Denizi’nde, Edirne ve değişik hat boylarımızda yabanlık trajedileri namına yaşıyoruz.

KAMU EMEKÇİLERİ BAKIMINDAN GÜÇLÜKLER YAŞANMAKTADIR: Türkiye’da değişik hukuki statülerde evet da kağıtsız adına kalan muhacir ve mültecilerin, haşat ve garantisiz işgücü¨ namına araç dışı işlerde çalışması, sagˆlık, terbiye ve barınma kabilinden asıl haklara erişimde yaşanan mesail, sosyal cinsiyetlendirilen sürme¸ alanlarında etkin avrat göçmenlerin maruz kaldıkları içtimai cinsiyete dayalı hız, bala işçiliği ve zorla evlendirme, muhacir ve sığınmacı işçilerin evcil işgücü eliyle ayrımsız yıldırma götürülmesi, hızlı hızlı kalan tiksinti söylemi ve ayrımcılık, zaman yaşadığımız ana sorunlardan hemen aynı kısmıdır. Terbiye, sagˆlık, ulaştırma, şehremaneti hizmetleri vb. amme hizmetlerinde hem hizmet düz yurttaşlar hem de hizmet sunan kamu emekçileri itibarıyla güçlükler yaşanmakta ve yıpranmamış ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle Suriye savaşının ardından serencam 10 yılda sayısı tezce artan ve çeşitlenen muhacir ve mültecilerin Türkiye’birlikte kalıcılaşma eğitimi ile birlikte sosyal ve kazançlı birey o¨nemli etkileri bile ortaya çıkmaktadır.

AMAÇ, SORUNUN DOGˆRU TEMELLERDE TARTIŞILMASINA VESİLE OLMAKTIR: Bu o¨yaşlı konuyu cins olan sunma serbest¸ hatlarıyla degˆerlendirmek, sorunları değişik boyutlarıyla aytışmak, politika önerileri olusturmak ve eş mücadele alanları örmek üzere Amme Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yerine 24- 25 Ilkgüz 2022’üstelik İstanbul S¸rastık¸li’de, Nazım Hikmet Firez Merkezi’nde ‘Çarpışma¸, Göç¸, Mültecilik Kıskacında Çalışma’ antetli tıpkı uluslararası sempozyum düzenleyeceğiz. Sempozyumu düzenlerken bildirme o¨buğulanmış amacımız, sorunun dogˆru temellerde tartışılması ve sorunların nasıl çözüleceğine dayalı gelişigüzel tıpkısı iradenin açığa çıkarılmasına vesile olmasıdır. Sempozyumun programına bakıldığında, bu amaca akla yatkın yerine dallı güllü ve nitelikli tıpkı katılımın olduğu görülecektir. Sempozyumun forum bölümü, başıboş tartışma şeklinde olup kurum temsilcileri ve katılımcıları görüşlerini anlatım edebileceklerdir. Başta mücahede, iz ve el erki güçleri gelmek u¨zere cümle kesimleri ve halkımızı sempozyuma katılmaya ve du¨s¸u¨ncelerini rapor etmeye çağırma ediyoruz.”

Ortadoğu’de ve cümle dünyada savaşlar zımnında ya da ekonomik gerekçelerle ülkelerini infirak ederek henüz dolgunca yaşam koşulları amacıyla sığınmacı- mülteci kendisine apayrı ülkelere göç etmek zorunda artan milyonların temel eş haklarına erişimlerinin, güvencesizliğin, içtimai ve kazançlı etkilerinin, amme hizmetlerine erişimin ve işgücü piyasasına katılımları konusundaki sorunların değişik boyutlarıyla tartışılacağı belirtilen sempozyumda, siyaset önerileri oluşturmanın ve eş savaş alanlarının örülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Göç ve mülteciliğe posta açan faktörler ve sonuçları, göçmen emeği ve ortak uğraş olanakları, muhacir emeği açısından uluslararası deneyimler ve gözlemler, muhacir eş emeği ve eş mücadele olanakları başlıklarıyla 2 dönüş sürecek sempozyum, katılımcıların bayram aldığı forum ile sona erecek.

Sempozyuma Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Doç. Dr. Evrim Vukuf Öğüt, Doç. Dr. Suna Gülfer Ihlamur Öner, Prof. Dr. Bilek Lordoğlu, Dr. İbrahim Soysüren, Küresel Kafile Politikaları Merkezi Başkanı Patrick Taran, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Rağbet Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Suret Kurul Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Hayat Sağkan, PSI Arap Bölgesi Sekreteri Najwa Hanna, Almanya DGB Konfederasyonu Entegrasyon Projesi Direktörü Felix Lıtschauer, Public Services International Sığınmacı Programı Direktörü Genevieve Gencıanos, ATUC Barhana Birimi Koordinatörü Mohammad Şike Maıta,  Avrupa Konuşu ve Içtimai Hukuk Komitesi Üyesi José Antonio Moreno, İHD İstanbul Bölüm Başkanı Gülseren Yoleri, Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, Toplum Bilimi Mezunları Derneği Başkanı Hür Aktükün, Doç. Dr. Emel Ateşin, ILO Türkiye Ofisi Uzmanı Kristal P. Eskioğlu, ITUC Mülteci Politikaları Danışmanı Irem Arf ve siyasi partilerin temsilcileri ile millî ve arsıulusal alanda kusursuz bir nice adam katılacak.

Share: