Mardin’de “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı” yapıldı

Mardin’de Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) marifetiyle Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini havi “TRC3 bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı” yapıldı.

5 yılı havi nahiye planı çalıştayı, Mardin’deki kamu gelgel ve kuruluşları, darülfünun, sivil cemiyet kuruluşları ve hür teşebbüs temsilcilerinin katılımıyla kent merkezinde bire bir otelde gerçekleştirildi.

Çalıştayda mütekellim DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, toprak planının havza ile ilgilendiren benzeri kez haritası ve kanıt olacağını belirtti.

Nahiye planının Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsadığını kaydeden Alanlı, planın önceki kısmını oluşturan bölgenin potansiyeli, eksiklikleri ve aksaklıklarının neler olduğu üstüne benzeri çalıştay yaptıklarını söyledi.

Alanlı, çalıştayda, mevcut sorunlar tespit edildikten sonra katılımcıların dahi fikirlerini alıp önerilecek çözümlerle gelişme stratejilerinin 5 almanak süre ortamında ortaya konulacağını ifade etti.

Bölgede turizm ve tarımın öne çıktığına meni fail Alanlı, şunları kaydetti:

“3 bahis üzerinde çalışıyoruz. Endüstri, turizm ve ekincilik. Hedefler çerçevesinde uygulamaya dönük tedbirleri ortaya koymuş olacağız. Mıntıka planının devletimizin hele millî kalkınma planları ile bütünleşmiş ve ilintili olmasını sağlıyoruz. Türkiye’de bütünün aynı parçası kendisine birbirleriyle koordineli etkin benzeri dalavere sistemini ortaya koymuş oluyoruz.”Share: