Omü ve Omkan İşçileri, Yüzdelik 5’lik Ecir Zammı Teklifini Ihtarname Etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçilerinin iki yıllık sözleşmeleri için OMÜ ve OMKAN işverenleriyle masaya oturdu. Kendilerine yüzdelik 5 üzere matrak remiks oranı öneri edildiğini belirten işçiler, bugün OMÜ Atatürk Kurultay ve Hars Merkezi’nden OMÜ Rektörlüğü’hangi yürüdü.

Acele-Koop-İş Samsun Yazıhane Başkanı Tarık Sayın, kısaca iki kilometre süren yürüyüşün ardından rektörlük önünde matbuat açıklaması yaptı. Sayın, şunları söyledi:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile sendikamız Tez-Koop-İş arasında yürütülmekte olan 01.07.2022-30.06.2024 yürürlük devamlı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 23 Haziran’da başlamıştır. Toplu hizmet akdi görüşmelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü hesabına merbut olduğu işveren sendikası Türk Ağırbaşlı Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yürütmektedir. Tıpkısı dönemde Ondokuz Mayıs Vakfı (OMKAN) ve kapalı işyerlerinde müteharrik işçiler hesabına da OMKAN Yönetim Kurulu ile üstelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülmektedir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen bibi sözleşme sağlanamaması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile ifade etmek üzere eylemlere başlamıştır.

“İŞVEREN SENDİKASI TARAFINDAN İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 5’LİK REMIKS VERİLDİ”

Sendikamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve kapalı işyerlerinde etraflı yıllardır örgütlüdür ve şişman iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu çağ çalıştıran sendikası TÜHİS’e organ olan üniversitede sendikamızın işverene iletmiş olduğu şişko hizmet akdi teklifine alın hiçbir ongunluk kaydedilmemiş; TÜHİS özlük teklifini dayatma yaparak toplu bölüm sürecinin dosdoğru bir biçimde ilerlemesini engellemiştir. İşveren sendikası TÜHİS aracılığıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine birinci yıl, bir numara altı ay dönemi üzere yüzdelik 5 ecir zammı teklif edilmiştir. Sahn pahalılığının giderek arttığı, pahalılık oranlarının rekor seviyelere ulaştığı; faaliyet, gaz, azık, yakıt üzere önemli önemdeki anne tüketim maddelerine ve hizmetlere seçme geçen ahit kullanılmamış zamlar eklendiği, çalışanların her an elan aşkın yoksullaştığı ayrımsız dönemde işveren sendikasının yüzde 5 sevap zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

“OMKAN’DAN ÜSTELIK YOKSULLUK ZAMMI TEKLİF EDİLDİ”

Değişik yandan OMKAN’de de benzer bir proses yaşanmaktadır. OMKAN’birlikte tafsilatlı yıllardır büyük tıpkısı özveriyle çalışan işçilere dahi OMKAN vasıtasıyla sefalet zammı öneri edilmiştir. Asgari ecir düzeyinde ücretlerle etkin işçilere şişko hizmet akdi görüşmelerinde önerilen remiks oranları hangi akla hangi birlikte vicdana sığmaktadır. Bilcümle bunlara rağmen sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, ayrımsız dakika evvel sürecin dosdoğru ayrımsız şekilde sürdürülmesi, işçilerin doğruluk ettikleri ücreti alabilmesi üzere gerekli adımları atmıştır. Ayrımsız zamanda TÜHİS aracılığıyla kâin sözleşmemizde işçi lehine saha düzlük hükümler birlikte geriye dayanmak istenmiştir. Çalışma saatleri dolgun hisse senedi sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve veriş günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu himmet saatlerinin uygulandığı üniversitede iş saatlerinde yarık yaratılmak istenmektedir. Ayrımsız aksiyon yerinde bir işi eden işçilerin bir kısmı haftada 40 saat çalışırken farklı işçiler haftada 6 zaman 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Aynı hisse senedi durumunda etkin işçiler beyninde bu asıl bir eşitsizlik, çalışanlar beyninde anlaşmazlık yaratmaktadır, akreditasyon ilkesine berrak aykırıdır. Toplu aksiyon sözleşmemizde saha düz hükümler yıllar süren mücadeleler sonucunda müktesep haklardır. Sendikamız eliyle müktesep haklarda hiçbir şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

“TİS İLE KAZANILMIŞ OLAN HAKLAR GERİYE GÖTÜRÜLMEMELİ”

Gayrı yandan kamu idarelerinde etkin 700 binden çok iştirakçi için hükümet ile iştirakçi sendikaları konfederasyonları ortada imzalanan, kamuda sunu düşük ücretleri ve ücrete tutkun hakları belirleyen 2021 Yılı Kamu Dolgun İş Sözleşmeleri Söve Protokolü’nün uygulandığı amme iş yerlerinde benzer işlerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretlerin haddinden fazla altında ücret teklif edilmesi, Anayasa’nın özenle koruduğu hem müsavat ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem de toplumsal hak ilkesine aykırıdır. Müsavat ilkesine makul adına kamu kurumlarında eş hizmet gruplarında müteharrik işçiler arasında ücrette ve toplumsal haklarda teadül sağlanmalıdır. Senelerce verilen mücadeleler sonucu şişko iş sözleşmesi ile kazanılmış olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle soylu erki krizin bu denli etraflıca hissedildiği bir dönemde şişko iş sözleşmesi sürecinin uzaması, konuşu sıkıntılarla de birleşince çalışanlar beyninde pahal huzursuzluklara posta açmış, emek barışını ortadan kaldırmıştır. Henüz çok geciktirilmeden ayrımsız dakika önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine sair kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır geceli gündüzlü şişman benzeri cansiparane çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü karşı terinin karşılığını almalıdır.”Share: