OSB tevzi lisansı bölgesi dışında ruh üretim tesisi kurulabilecek

Lisanssız neşelilik üretiminde yapılan düzenlemeyle tevhit sanayi bölgeleri (OSB) tevzi lisansı bölgesi dışında üstelik hayatiyet üretim tesisi kurulabilecek.

Ruh Piyasasında Lisanssız Hareketlilik Istihsal Yönetmeliğinde Ayrım Yapılmasına Dair Talimatname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi için yapılan değişiklikle, tükettiği erke büyüklüğünde üretim yapanlar, bir üretim miktarı kadar olan çok enerjiyi satabilecek.

12 Mayıs 2019’dan sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına davet mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacının üstünde satışa laf edilebilecek üretim miktarı, münasebetli tüketim tesisinin hep cıvıltı enerjisi tüketimini geçemeyecek. Bunun uygulanmasına ilişik usul ve esaslar Erke Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla belirlenecek.

Bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji ise YEKDEM’e bedelsiz yardım olarak dikkate alınacak fakat bu, müesses gücü 50 kilovat ve altındaki aşiyan abone grubundaki tüketim tesisleriyle ilişkilendirilen istihsal tesisleri üzere uygulanmayacak. Buna ait usul ve esaslar ise Erke Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla belirlenecek.

OSB tevzi lisans bölgesi içindeki istihsal tesisleri, tekrar OSB tevzi lisans bölgesi içindeki ayrımsız kişiye ilişik tüketim tesisleriyle ilişkilendirilebiliyordu. Yapılan değişiklikle OSB tevzi lisansı bölgesi içre saha alan tıpkısı tüketim tesisi üzere başka bap hükümleri gizli eğleşmek kaydıyla OSB tevzi lisansı bölgesi dışında de üretim tesisi kurulabilecek.

Share: