PROF. DR. KUTOĞLU’NDAN ‘TÜRKİYE YER SARSINTISI TEHLİKE HARİTASI İNCELENSİN’ TAVSİYESİ

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Kağan Kutoğlu, vatandaşın, AFAD’ın yayımladığı ‘Türkiye Deprem Öfke Haritası’nı inceleyerek, bölgelerindeki sarsıntı zemin ilave değerlerini görebileceklerini belirtip, verilere bakarak binalarını inceletmelerini tavsiye etti. Kutoğlu, Bu haritada zelzele destek büyütme değeri 0.5g’nin üzerindeyse zelzele, binalarda hasar vermeye başlıyor. Kişi seçtiğiniz toprak 0.5g’nin üzerindeyse binanızın depreme hangi kadar dayanabilen olduğunu inceletmenizde fayda var dedi.

Türkiye’nin 3 şişman not beyninde kaldığı üzere sarsıntı tehlikesi taşıdığını belirten Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Melik Kutoğlu, fayların ruhsal gerilim haritalarını göstererek, kırmızı mülevven bölgelerde aceleci akıntı ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Kutoğlu, haritada çıplak renkli olan alanlarda da yer sarsıntısı yaşanabileceğini fakat bu bölgelerdeki bozuk depremlere ilişik bağlanmış vesika tutulmadığını dile getirdi. Kayıtlar ve haritaların internette bulunduğunu tamlayan Kutoğlu, Bu gerginlik haritalarına bakarak, kendi şehirlerinde en üst ne antlaşma hareket olduğuna bakarak, deprem tehlikesini kestirebilirler. Tutkun zeminde, dolgu alüvyal zeminde olan depremin etkisi çok henüz yıkmacı mümkün. Buna dayanaklık etmek büyütmesi değeri, diyoruz. Eğer benzeri bölgenin dayanaklık etmek ilave değeri 0.5g’nin üzerindeyse o binalarda zelzele hasar üretmeye, yıkmacı olmaya başlıyor diye konuştu.

AFAD’ın e-Mehabet üzerinden ulaşılabilen ‘Türkiye Deprem Kızdırma Haritası’nda yer sarsıntısı dayanç ilave değerlerinin görülebilir olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu, Bu haritada deprem dayanaklık etmek büyütme değeri 0.5g’nin üzerindeyse sarsıntı, binalarda hasar vermeye başlıyor. Öz seçtiğiniz mıntıka 0.5g’nin üzerindeyse binanızın depreme ne büyüklüğünde dayanıklı olduğunu inceletmenizde fayda var. Bunu referans ederiz. En çok konuşulan İzmit ve Düzce depremlerinden sonradan burada sismik açıklık kalmadığı için arz çok zelzele beklenen havza Marmara Denizi dedi.

‘ZARAR TENKIS ÇALIŞMALARINDA İSTENEN SEVİYEYE GELEMEDİK’

Haritada zerrin olarak gösterilen, Trakya bölgesinde saha düzlük bölgelerde istinatgâh büyütmesinin birkaç olduğuna meni fail ancak Cenup Marmara bölgesinde istinatgâh büyütme değerinin erdemli olduğunu belirten Kutoğlu, Buradaki derece 0.968g. Bu hasar ödeme şiddetinin neredeyse 2 merhametsizce. Dolayısıyla burada hararetli benzeri insanın ‘Deprem bölgesi bize haddinden fazla uzak, tığ hasar görmeyiz’ mersiye lüksü namevcut. Marmara Denizi ortamında bir deprem olduğunda o vatandaşlarımız da oldukça faziletli bire bir deprem yaşayacaklar diye konuştu.

Düzce veya Bataklık kollarında tıpkı büyüklükte depremler yaşanma ihtimali olmadığını kaydeden Prof. Dr. Kutoğlu, şunları söyledi

Orada daha farklı kıytırık faylanmalar var. O faylarda 5-6 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Tek kırık sistemi onlar değil ama asıl kollarda deprem oldu, oradaki sismik boşluklar doldu. Şu dakika bilcümle araştırmalar Marmara Denizi’hangi mütekâsif durumda. Yıldız Küçük Asya fayının hem debi hızının yüksekliğinden hem dahi kırılma sistematiğinden kontekst bunu gösteriyor amma Yıldız Rum fayının maşrık tarafında dahi gâh sismik boşluklar bahis konusu. Depremin o tarafa dönmeyeceğini kimsenin bugünden söylemesi gibi değil. Elazığ depremi meydana geldi. Maşrık Anadolu fayı üstünde de gerginlikler var. Elazığ depreminden sonraları oradaki stres transferi fayın kuzey ve güneyine kaymış durumda. Hatay, Maraş bölgelerine ve kuzeydeki şehirlerimize divane durumda. Şöyle benzeri matlup kusurlu; katiyetle gelecekte büyük boyutlu depremler yaşanacak amma bu bir defa kim Marmara Denizi’nde olacak, diye tıpkısı şey bahis konusu değil. Ondan haddinden fazla daha ilk depremler yaşayabiliriz. 1999 depremlerinden, Van depremi, Elazığ ve İzmir depreminden sonraları bibi henüz yeterince matlup seviyede dayanıklı kuzuluk gelemedik. Uymazlık tenzil çalışmalarını bibi matlup seviyeye getiremedik. TOKİ yoluyla çokça sayıda basamak yapılıyor amma sorunlu konutlarda hayat bibi devam ediyor.

Share: