Samsun keyif haberleri | 5. Uluslararası 15. Ulusal Afiyet ve Şifahane İdaresi Kongresi Samsun’da başladı

5. Arsıulusal 15. Millî Keyif ve Şifahane İdaresi Kongresi Samsun’dahi başladı

SAMSUN Keyif yönetimi alanında bilimsel çalışma kongresi olan “5. Uluslararası 15. Millî Afiyet ve Hastane İdaresi Kongresi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi familya sahipliğinde başladı.

Gelişigüzel yıl ahenkli namına değişik üniversitelerin ocak sahipliğinde gerçekleşen Millî Sağlık ve Şifahane İdaresi Kongresi’ne bu sene OMÜ karı sahipliği yapıyor. Dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları ilmî tıpkı göz açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek üzere planlı kongrede; keyif hizmetleri yönetimi, afiyet bilgelik teknolojileri, esenlik kurumlarında örgütsel çizgi, afiyet kurumlarında halkla münasebat, afiyet kurumlarında önemli dalavere, sağlık kurumlarında finansal Hile, esenlik kurumlarında istihsal ve işlemler yönetimi, detaylı dönemli hizmet hizmetleri, afiyet hizmetlerinde töre bilimi, keyif sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik, sağlık iletişimi, esenlik sosyolojisi, afiyet turizmi, akse zamanlarında sağlık yönetimi, hile bilimleri, esenlik hukuku, usçu reçete kullanımı, sağlık yönetiminde kantitatif teknikler, esenlik personeli göçünün sağlık hizmetlerine yansıması, bütünleşmiş afiyet hizmetleri, one health (yegâne sağlık), afiyet ekosistemi, uzaktan keyif hizmetleri, keyif hizmetlerinde istihdam, teknoloji ve esenlik hizmetleri, pandemi sonrası keyif hizmetleri, döngüsel ekonomi, akademik süreçlerde bilimsel etik, hastane mimarisi, esenlik hizmetlerinde dijital pazarlama, esenlik hizmetlerinde geri hizmet ve tedarik zinciri, sağlıkta güç, hastane enfeksiyonları, sağlık ekonomisi konuları ele alınacak.

“Heves ettiğimiz özdek Samsun’la müteallik benzeri ayar tarh etmek”

Atatürk Kongre ve Ekin Merkezi’nde düzenlenen kongrenin açılışında mütekellim OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ağır Ünal, “Tığ üniversitede kim bilcümle imkanları, üniversitenin öğrencisi olan hatta bu şehirde var olan bütün öğrencilerin istifadesine sunacağız. Ayrımsız taharri merkezi kuruldu, bodur bire bir müddet içre bitecek. Şu anda yaptığımız husus laboratuvarların tamamını aynı koordinasyona bağımlı tutmaktır. Bu terbiye yılı içerisinde 3 farklı kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları bitmeme ediyor. Arzu ettiğimiz şey Samsun’la alakalı aynı değer boşaltmak. Bunun altında misyon kendisine belirlediğimiz özdek, Samsun’un TEKNOFEST kabil tecrübelerini değerlendirmek. Bu terbiye yılı içerisinde 3 farklı kurultay düzenlenecek. Şu anda çalışmaları bitmeme ediyor. OMÜ atama ve yükselme kriterlerini değiştirdi. Bunun içerisinde yüzde 30’dan yüzde 200’e kadar oluşan bir ayrımlaşma oluştu. Bunların içerisinde her mezunu proje çevrilemek zorunda olan bir döneme girdik. Şu anki oryantasyonlarda biz bunu açıkça söylüyoruz. Yani proje çeper eğitimi, şehadetname alması gerekiyor. Bunu da çalışarak bu toplumda uygulaması gerekiyor. 2023 yılı içerisinde OMÜ’yü tıpkı araştırı üniversitesi kendisine kısaltmak, zat bölgesinin ekonomisine, ticaretine direkt ulama sağlayıcı benzeri bilime dönüşmesidir. O nedenle bu kongreye dönerek bu kurultay hem zamansal yerine hem bile ana konu kendisine çok değerlidir. Bu salon beyinli mağaza yerine geçiyor. Katılımcının salona gelmesi gerekmiyor, eğer link ulaştıysa salona doğrudan katılabiliyor” dedi.

“Arz eke ve kaliteli yönlerimizden biride keyif sektörüdür”

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Görgüsüz ise “Bu yaptığımız programlar uzun ayrımsız süreç ve iş gerektirmektedir. Bu emekte yardımcı olan hocalarımıza birlikte müteşekkiriz. Sağlık bizim en yüce sektörlerimizdendir. Sağlıkta teknolojilerimiz olmazsa olanaksız bire bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hastanelerimiz ve keyif sistemimiz canlı aynı uzviyet sayılır. Çalışanlarımızın karşısındaki dirilik üzere empati yapması, ruh halini anlaması, tutkun ve hasta yakınlarının üstelik doktorları ve çalışanları bol tıpkısı şekilde anlaması koca bire bir etkenimizdir. Aykırı mantalite olmadığı ahit sonuç zamanlarda da görüyoruz sağlıkta çabukluk kabilinden tek istemediğimiz olaylar görmekteyiz. Samsun tarımda ve ayrıksı sektörlerde da çok iri ayrımsız şehrimizdir ancak yeryüzü mefret ve birinci sınıf yönlerimizden biride afiyet sektörüdür. Değeri çokça adsız, gelen misafirlerimizin bilahare fark ettikleri büyüklükte benzeri sektöre sahibiz. Ayrıca çabucak OMÜ değil, 17 devlet hastanemiz, 8 farklı hususi hastanelerimiz, 2 farklı üniversite hastanelerimiz ile sektöre burada alnaç veriyoruz. Biz keyif alanında kesim ili sayılırız ve kestirmece 6-7 ilimiz sağlık alanında ağız ağıza Samsun’a, alelhusus OMÜ’ye gelmekteler. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve yer illerimiz bizlere hastalanmış nakili yapmaktalar. Çünkü sağlıkta faik olduğumuz büyük alanlar var. Vakit Kaybetmeden belde illerimiz değil, yurt dışından bile hasta nakillerimiz bizlere gelmekteler. Keyif sektöründe sizlerin üstelik yardımıyla çok gani tıpkısı noktadayız” diye niteleyerek konuştu.

Açılış konuşmalarının arkası sıra saz dinletisi yapıldı.

Share: