Seyhan Şehremaneti Komutan Yardımcısı Emir ile 28 kişiye “terör örgütü” davası

Adana’dahi yıldırı örgütü PKK/KCK’ya yönelik anket kapsamında Seyhan Belediye Komutan Yardımcısı Süpürge Otu Ferman, HDP el başkanı ve başbuğ yardımcısı ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün neymiş Çukurova havza sorumlusu Mehmet Saruhan’ın üstelik aralarında olduğu 4’ü tutuklu 29 sanık karşı sevgili açıldı.

PKK/KCK namına faaliyette bulundukları iddiasıyla 28 Haziran’daki Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van’birlikte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında Funda Ferman, Ayşe Irmak, Mehmet Saruhan ve HDP İl Başkanı Mehmet Karakış ile HDP İl Başbuğ Yardımcısı Helin Kayaç’nın da bulunduğu 37 meşkûk için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hesaplı soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Ayşe Irmak, Mehmet Saruhan, İlyas Dilek ve Tasavvur Gürbüz ile adli arama tedbiri altındaki tutuklanmadan 25 maznun için hazırlanan iddianame, Adana 11. Dokunaklı Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 8 gönül ise “kovuşturmaya düz olmadığı” gerekçesiyle azade bırakıldı.

Seyhan Şehremaneti Komutan Yardımcısı Buyuru, KCK/TDÖ sözcüsü Irmak, HDP İl Başkanı Karakış’ın da aralarında bulunduğu 27 sanık amacıyla “silahlı yıldırı örgütüne örgen olma” suçundan 15’er yıla kadar hapishane istek edilen iddianamede, HDP İl Komutan Yardımcısı Kayaç’nın “silahlı yıldırı örgütüne unsur olma” ve “yıldırı örgütü propagandası etme” suçlarından, örgütün güya Çukurova nahiye sorumlusu Saruhan’ın da “silahlı yıldırı örgütüne uzuv olma”, “kanuna aykırı eylem yürüyüşleri düzenleme yönetme ve bunların hareketlerine katılma” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından 20’şer yıla büyüklüğünde hapsi istendi.

Dernekte, PKK adına zindelik yürütülmüş

Belgeler, kaynak strateji ve tespit ile fiziksel izlem tutanakları, kaknem anlatım tutanakları, şahit anlatımları ve ehlivukuf raporlarına meydan sunulan iddianamede, sanıkların yıldırı örgütü hesabına yaymaca ve öge temini faaliyetlerinde bulundukları, örgütsel toplantılar yaptıkları anlatıldı.

İddianamede, şekil Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki Binevş Firez ve Danışma Derneğinin PKK namına örgütsel toplantı, planlama, değişmeyen ahiz, değerlendirme faaliyetleri, örgütsel akademi ve kavuşum merkezi yerine kullanıldığı ve örgütün sanki Çukurova toprak sorumlusu Saruhan’ın burada bizzat örgütsel görüşmeler yaptığı belirtildi.

Sanıklardan 3’ünün meşveret kayıtlarına bakarak Süpürge Otu Irade’un PKK üyeliğinden için adli muamele yapılan M.H.Y’nin referansıyla Seyhan Şehremaneti Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bilgisine vadi sunulan iddianamede, Seyhan Belediyesine ilgilendiren Gülbahçesi Mahallesi cihet pazarı yanına yapılan katma hizmet binasının 3. katını Süpürge Otu Emir’un “başkan yardımcılığı” yetkilerini kullanarak Binevş Hars ve Laf Derneğine tahsis ettiği bildirildi.

Burada örgüte arkalayan gençliğin tespiti ve onları rustik alana kazandırmanın amaçlandığı, legal görünümlü bu derneğin sanki kültür ve görüşme faaliyetleri adı altında çıkmaz eylemlerini gene akıntı geçirme için zihayat kitleyi tıpkısı araya getirme, ideolojik eğitim ödeme ve sokak eylemlerine manipülasyon faaliyetlerinde “form töz” adına kullanıldığı, mecmu faaliyetlerin bile Mehmet Saruhan’a iletildiği iddianamede anlatıldı.

Süpürge Otu Irade’un, sözde PKK sekreteryasına mecbur KCK/TDÖ’nün 5’li yürütmesi altında mevcut siyasi düzlük yapılanması sözcülüğü evcil yönetimler alanında hayatiyet gösterdiği, dernekte Mehmet Saruhan ile örgütsel görüşmeler yaptığı, belediyenin imkanlarını örgüte müzahir derneğe materyal temini için kullandığı, PKK’nın “derece aileleri”nin belediye bünyesinde çalıştırılması amacıyla namına yersiz listelere öncelik verdiği iddianamede kayran aldı.

İddianamede, dernekteki faaliyetler öncesinde gizlilik gerekçesiyle parçalanmamış cep telefonlarının toplatıldığı, şehremaneti bünyesinden derneğe 500 bin liralık tahsis edilmesi üzere Funda Buyruk’la görüşüldüğü ve bunun plana bağlandığı belirtildi.

Ayşe Irmak’ın örgütsel eylemleri iddianamede

İddianamede, KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak’ın Kandil’bile ideolojik ve askeri eğitim bilimi aldıktan bilahare site faaliyetlerini yönetmesi namına Türkiye’ye gönderildiği, şehirlerde örgüt namına güya fal faaliyetleri yürüttüğü ve Mehmet Saruhan’ın kendisine ilişkin çalıştığı kaydedildi.

Saruhan’ın, örgütsel eylemler üzere Irmak’tan icazet aldıktan sonraları harekete geçtiği bildirilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

“Ayşe Irmak’ın KCK/TDÖ sözcüsü sıfatıyla Binevş Hars ve Konferans Derneğinde yıldırı örgütü PKK/KCK’nın işleyişi, gösteri ve faaliyetleri karşı brifing yaptığı, derneğe gelen kişilere teşkilat ideolojisini benimsetmeye çalıştığı, teşekkül çıkarlarına uymaz cereyan edenleri konumu gereği tecziye yetkisinin bulunduğunu söylediği, ara sıra diğer sanıklara dernekte gençleri örgütün ideolojisi doğrultusunda eğitmesi amacıyla bitirme verdiği, anlaşmazlıkların çözümüne kendisinin değişmeyen verdiği ve kentte örgütsel meçhul toplantılar düzenleyerek gösteri çağrısı yaptığı tespit edilmiştir.”

Kırsala katılımı Mehmet Saruhan tevhit etmiş

İddianamede, maznun Mehmet Saruhan’ın örgütün sanki Çukurova havza sorumlusu olarak Binevş Firez ve Nutuk Derneğindeki örgütsel eylemleri ayrıksı sanıklarla kombinasyon ettiği ve örgütün güya dal düzem yöneticileriyle irtibatlı olduğu anlatıldı.

Mehmet Saruhan’ın kentte teşekkül talimatları doğrultusunda kötü yakma ve yolu trafiğe yama gibi eylemleri organize ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

“Saruhan’ın KCK/TDÖ Çukurova mıntıka sorumlusu sıfatıyla örgütsel eylemler amacıyla finans gerçekleştirme ettiği, Binevş Hars ve Laf Derneği üzerinden kırsala öge gönderilmesini tevhit ettiği, konumu gereği derneğe gelenlere buyuru ve buyruk ita yetkisinin bulunduğu, Seyhan Belediyesine ilişkin Gülbahçesi Mahallesi semt pazarı yanına yapılan ilişik bakım binasının 3. katının Binevş Ekin ve Musahabe Derneğine tahsis edilmesi üstüne aktif görk üstlendiği, dernekte yapılan etkinliklerle ilişkin PKK’nın icra konseyine sunulmak için anlatım hazırladığı, hakkında ‘PKK üyeliğinden’ yakalama kararı mevcut Z.D’nin Osmaniye’den kırsala katılımını sağladığı, PKK’nın ideolojisini yatkın mukannen kişilerin Seyhan Belediyesinde işe alınması amacıyla ruh yürüttüğü, bu kapsamda maznun V.D’nin maaşının tıpkısı kısmını toplum örgütü faaliyetleri üzere istediği, dernek faaliyetlerinde gidermek için Seyhan Belediyesi başbuğ yardımcısı Süpürge Otu Kaime’tan 500 bin lira istediği, evinde yasaklı örgütsel muhtevalı kitapların bulunduğu tayin edilmiştir.”

İddianamede, diğer sanıkların da Binevş Ekin ve Tekellüm Derneğinde çalgı etkinliği adı altında örgütsel faaliyetleri birleştirme ettikleri, “örgütsel bilinci” ayakta tutmak adına çalıştıkları aktarılarak, şu tespitlere düz verildi:

“Elde edilen deliller doğrultusunda sanıkların PKK’nın kent yapılanması olan ve ‘kadro’ diye niteleyerek adlandırılan üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu, alınan tedbirler neticesinde azalan sokak eylemlerini tekrar harekete eylemek üzere zihayat kitleyi aynı araya getirmeye çalıştıkları, derneğe mevrut gençleri çıkmaz eylemlerine teşvik ettikleri, örgütsel eylemler üzere derneği ‘format temel’ namına kullandıkları, dernekteki örgütsel toplantıları belirledikleri tarihte rutin yerine gerçekleştirdikleri, teşekkül üyeliğinden adli muamelat yapılan kişilerle aheste HTS kayıtlarının tespit edildiği, sayısal materyallerinde PKK’lı teröristlere ait çokça sayıda fon ve fotoğrafların bulunduğu ve düşünüm ve gösteri birliği süresince akıntı ettikleri dikkate alınarak, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalar yönünden ayrı ayrı cezalandırılması kâm olunur.”

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Uğraş Şubesi ekipleri, yıldırı örgütü PKK/KCK namına faaliyette bulundukları iddiasıyla 28 Haziran’üstelik Adana merkezli operasyonda Seyhan Uray Başkan Yardımcısı Funda Ferman, HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Komutan Yardımcısı Helin Kayaç ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova havza sorumlusu Mehmet Saruhan’ın bile aralarında olduğu 37 şüpheliyi yakalamıştı.

Share: