Son dakika haberleri… Tez-Koop-İş Samsun Şubesi Omkan Vakfında Iş Bırakımı Kararı Aldı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türk-İş’e ilişkin Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi bakir devir dolgun iş sözleşmesinde OMÜ’ye bağlı olan OMKAN işyerinde anlaşmazlıklardan muhit iş bırakımı kararı aldı.  Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Büro Başkanı Tarık Sayın, “OMÜ Kampüsü içerisine Çabuk-Koop-İş Umumi Başkanı Haydar Özdemiroğlu’nun katılımıyla OMKAN’üstelik grev çadırı kuracaklarını söyledi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçileri eylemlerinin 7. haftasında yeniden OMÜ Rektörlüğü önünde benzeri saatte tıpkı araya geldi. Çabuk-Koop-İş Samsun Ofis Başkanı Tarık Sayın, “Sürecimiz devam ediyor. 2 gündür Ankara’daydık, genel forma yöneticilerimizle aynı güruh yaptık.  Ankara’dan sizlere selam getirdim. Âdem yürekli genel başkanımız, Haydar Özdemiroğlu’nun selamını getirdim. Haydar Özdemiroğlu, Ankara’dan bu düz mücadelemizi içtenlikle destekliyor ve iştirakçi arkadaşlarımızı Ankara’dan selamlıyor” dedi.

“KİME GİTSEK YÜZDELIK 5’LİK ÜCRET ZAMMINA GÜLDÜ”

Ankara’da değişik yerleri mülakat ederek bindi arayan Tarık Sayın, Ankara’dahi gittiği yerlerden aldığı yanıtları şöyle anlattı:

“İki gündür Ankara’dayız, vekâlet yetkilileriyle görüşüyoruz. Nezaret yetkilileriyle görüştüğümüzde ‘bize yüzde 5 bindirim öneriyorlar’ dediğimizde tümce gülerek bizi karşıladı. ‘Yüzde 5 mi?’ dedi. Evet, yüzdelik 5, Düzentileme Bakan Yardımcısı ile görüştük. TÜHİS dairesinden mesul umumi müdürle görüştük. Külliyede geri hizmet daire başkanıyla görüştük ve görüştüğümüz hep bu rakama güldü. Siftinlik güldü ve halen, tığ mebzul niyetli kendisine masada bu işin çözülmesinden yanayız. Bu işin masada çözülmemesi durumunda haftaya iş bırakımı kararını alacağız. Geçen hafta OMKAN’birlikte, arabulucu yetki yazısı geldi. OMKAN’ın genel gestalt yönetimi tarafından grev kararı alındı. Iş Bırakımı sürecini başlatıyoruz.

“ÜNİVERSİTENİN İŞÇİLERİ DEĞİL SAHİBİYİZ”

Haftaya şişman ihtimalle, eğer tıpkı kavil sağlanamazsa OMÜ’bile dahi aynı şekilde grev kararımızı alıp süreci başlatacağız ve burada imdi üniversitede tıpkısı grev çadırı oluşturup, ben Idarehane Başkanı yerine, burada yatıp burada kalkacağım. Çünkü biz ayrımsız yola çıktık ve bu yoldan kesinlikle ve banko altını çiziyorum, avantaj olmadan, gidemeyiz rüfeka zira taleplerimiz anca nazik, ahım şahım tıpkısı dilek değil. Biz üniversiteyi yönetelim demiyoruz. Biz vakit kaybetmeden var olan, haklarımız noktasında, ücretlerimiz noktasında bize ihtimal yetmeyecek amma bizi yarınlara aç taşıyacak olan, ücretleri murat ediyoruz. Burada şunun altını bile çizmek istiyorum rüfeka. Geri TÜHİS’le, tekrar aynı TÜHİS yetkilileriyle komutan ve başkan yardımcısıyla, bire bir görüşme yaptık. Ecir ve toplumsal hukuk noktasında TÜHİS bizim taleplerimize yaklaştı.  Ücret ve toplumsal hukuk noktasında anlaşabileceğimiz noktaya geldik. Fakat bizim üzere, 40 saat olmazsa olmazlarımız arasındadır. Hastalık diye soracaksanız, bunu da anlattık rüfeka, bunu siyasi parti yetkililerine bile anlattık. Bakın biz üniversitenin işçileri değiliz, sahibiyiz. Ferda belki buradan idareci arkadaşlarımız, bizler gideceğiz. Amma siz yıllar yılı burada çalışacaksınız. Buradan üniversitenin zararını istemiyoruz diyen yetkililerimiz hangi yapıyor? 5’te bire bir servis aracı getiriyor, 6’üstelik bire bir servis aracı getiriyor. Biz diyoruz kim, mebzul niyetli adına. Burada üniversite, bizimdir ve biz 5’ten sonra çalışmıyoruz. Hoppadak oturup, memurlar bulunmayan çünkü burada oturup, saati bekliyoruz. Burada üstelik anlaşmamız yerinde tığ burada tulum horon eşliğinde bir tebrik yaparız ve işimize bitmeme ederiz. Amma olmazsa biz altını çizerek söyledik. Genel merkezimiz üstelik söylüyor. Banko Grev olmazsa olmazlar arasındadır.

“OMKAN’DA GREVE GİDİYORUZ”

Çabuk-Koop-İş Samsun Şubesinin Ofis İdari sekreteri Buket Yürekten ise şunları söyledi:

“OMKAN’bile detaylı yıllardır büyük bire bir özveriyle etkin işçilere birlikte OMKAN yoluyla yoksulluk zammı öneri edilmiştir. Asgari ücret düzeyinde ücretlerle etkin işçilere toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerilen bindirim oranları hangi akla hangi dahi vicdana sığmaktadır. Mecmu bunlara karşın sendikamız harmoni zemininden vazgeçmemiş, tıpkı an önce sürecin metin tıpkı şekilde sürdürülmesi, işçilerin türe ettikleri ücreti alabilmesi üzere gerekli adımları atmıştır. Aynı zamanda TÜHİS yoluyla bulunan sözleşmemizde işçi lehine yer düz ahkâm üstelik geriye saymak istenmiştir. Mesai saatleri şişman hareket sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu mesai saatlerinin uygulandığı üniversitede iş saatlerinde ağız tatsızlığı yaratılmak istenmektedir. Tıpkısı işyerinde ayrımsız işi özne işçilerin bir kısmı haftada 40 saat çalışırken, başka işçiler haftada 5 periyot, 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Bir işyerinde etkin işçiler beyninde bu soy tıpkı eşitsizlik, çalışanlar arasında anlaşmazlık yaratmaktadır, teadül ilkesine zahir aykırıdır. Toplu hisse senedi sözleşmemizde yer alan ahkâm yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış haklardır. Sendikamız tarafından kazanılmış haklarda hiçbir şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

“ELAN AŞKIN GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI”

Başka yandan amme idarelerinde etkin 700 binden fazla iştirakçi amacıyla hükümet ile iştirakçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan, kamuda sunma düşük ücretleri ve ücrete sınırlı hakları belirleyen 2021 Yılı Amme Şişman İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün uygulandığı amme işyerlerinde eş işlerde etkin işçilerin almakta oldukları ücretlerin haddinden fazla altında ücret teklif edilmesi Anayasa’nın özenle koruduğu hem akreditasyon ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem üstelik sosyal türe ilkesine aykırıdır. Teadül ilkesine makul yerine kamu kurumlarında analog hizmet gruplarında çalışan işçiler beyninde ücrette ve içtimai haklarda teadül sağlanmalıdır. Senelerce sunulan mücadeleler sonucu toplu hizmet akdi ile kazanılmış olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle, kazançlı krizin bu kadar içten hissedildiği benzeri dönemde şişko hizmet akdi sürecinin uzaması hesaplı sıkıntılarla de birleşince çalışanlar ortada alçak huzursuzluklara sefer açmış, himmet barışını ortadan kaldırmıştır. Henüz fazla geciktirilmeden ayrımsız dakika önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ecir dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır mütemadi balaban tıpkısı özveriyle müteharrik Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü cebin terinin karşılığını almalıdır. Bu süre içerisinde şişko inikat prosedürümüz işlemeye bitmeme etmektedir. Aylardır süren şişko anlaşma görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığı için sendikamız marifetiyle sürtüşme tutanağı tutularak arabulucuya başvurulmuştur. Bu sürede yapılan arabulucu görüşmelerinde de itilaf sağlamamış ve. Arabulucu yoluyla ikilik tutanağı 5 Ilk Teşrin 2022 tarihi itibariyle sendikamıza deklarasyon edilmiştir. Bundan ahir proses OMÜ işçilerinin iradesindedir. OMÜ işçilerine grevden başka dalgalı kalmamıştır.”

Share: