Sonuç dakika haberleri | Çanakkale’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi

Çanakkale’dahi Yenilenebilir Erke Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi

Düzentileme ve Sosyal Güvenlik Vekil Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan :

“4’üncü Sanayi Devriminden sonraları birlikte temizlememiz lazım”

ÇANAKKALE – Mesai ve Sosyal Düzenlilik Bakanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde geçerli ve Avrupa Birliği Iştirak Öncesi Müzaheret Aracı çerçevesinde finanse edilen ve Cenup Marmara Kalkınma Ajansı’nın faaliyetler faydalanıcısı olduğu Yenilenebilir Cahillik Enerji Operasyonu (RE-You) ‘Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı, Çanakkale’birlikte bir otelde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Düzentileme ve Sosyal Düzenlilik Vekil Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Çanakkale Valisi İlhami Magnezit, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sefirikebir Nikolaus Meyer-Landrut, Mesai ve Sosyal Düzenlilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Finansal Yardımlar Dairesi Başkanı Ülker Erkan, Çanakkale Belediye Komutan Vekili İrfan Mutluay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Maksat, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, SIR Türkiye Devlet Direktörü Rubeena Esmail ve Cenup Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Gösterişli ve haddinden fazla sayıda davetli katıldı.

Çalıştay öncesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Ustalık Bilimler Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuvar Binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan laboratuvar de istihdam odaklı eğitimler olacak.

Say ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan çalıştayda yaptığı konuşmada,”Bu proje vesilesiyle, esasta hem bugün açılışını yaptığımız laboratuvarlar, hem öğrencilerimizin alacağı eğitimler ve inşallah istihdama katılımları ile esasen domestik, milli ve arsıulusal seviyede işbirliğinin ve iyicene tıpkısı sinerjiyle gelişigüzel nev hem ekolojiye, hem istihdama, hem ekonomiye pekâlâ yardım yaptığını burada yaşayarak görmüş olduk ve inşallah bunu sürdürülebilir olacağını bile kâm ediyoruz. Bu vesileyle Avrupa Birliği’nin bu projelere verdiği desteğin hangi kadar cesim olduğunu ve hem bilgelik, eksperlik paylaşımının ne iyice sonuçlar verdiğini görmekten da mutluluğumuzu göstermek istiyoruz. Bu noktada gerçekte toptan ve lokal seviyede ve milli seviyede hür teşebbüs, STK’lar, üniversiteler ve kamu iş birliğinin çıktı özellikle çevre problemleri ve hesaplı sorunların çözümünde evire çevire tıpkı iş birliği ortamı oluşturduğunu ve bunun bile sürdürülebilir olduğunu zira defaatle bu İPA larp beri mevrut projelerin birbirini izleme eden projelerin üstelik olduğunu görüyoruz. Bu üstelik bize cesaret ve beklenti veriyor. Ayrımsız zamanda bu aksiyon birliğine birlikte sadık olduğumuzu bile görüyoruz. Çünkü ihtimal 1’inci ve 2’nci Sanayi İnkılabından ve sonraları çevreyle ilişkin problemler lokal ve ferdî seviyede yani ilk ilk 1’inci Endüstri Devriminde işlik seviyesinde, 2’nci Endüstri Devriminde paradigma üretim ile 3’üncü Uran Devriminde bilgisayarlaşmayla belki çevreyi bireysel, lokal veya müteşebbis seviyesinde kirlettik. Amma 4’üncü Sanayi Devriminden sonradan gelişigüzel temizlememiz lazım. Burada kim kirletti, hani gelişen ülkeler mi gelişmekte olan ülkeler m, zahir kirlendi. Bunun bundan sonra geriye dönüp dahi sorgulamasını yapmaya ister yok amma temizlemeyi alay malay yapmamız geçişsiz. Bu noktada bile işbirliğine mecburuz. İşbirliği bazen krizlerde ortaya çıkıyor. Yani henüz geçmiş söz gelimi üniversitelerde engin yetişek ile ilişkin 30 yıldır yani internet ve bilgisayar olduktan bilahare öğrencilerimize yakından yahut uzaktan eğitim bilimi ita teknolojimiz vardı. Amma covid pandemisine kadar buna kendimizi sadık hissetmedik. Ondan bilahare teknolojiyi kullandık ve haddinden fazla faydasını üstelik gördük. Bu bire bir zamanda ekolojik, konuşu ve istihdamla ilgilendiren eskimemiş faydalar bile beraberinde getirdi. Demincek açıktan çalışmayı artık konuşuyoruz ve bununla ait mevzuat çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla haddizatında çevreyi temizlemeyle ilgilendiren teknolojiler var. Elden bunun amacıyla evet tıpkı fırsat, ya aynı zılgıt olması lazım. Yani bunun üzere evet havuç evet destek gerekiyor. Nedeniyle bizim bakir bire bir krizi beklemeden bu iş birliğine istekli olmamız ve bu motivasyonu göstermemiz da çokça ümit verici. Örneğin deminden Ukrayna Rusya Savaşı’ndan ufuk ayrımsız tahıl krizi ortaya çıktı ve dünyada tıpkısı internetten tahıla kadar adil bölüşüm problemini şüphesiz çözeriz yaklaşımı ortaya bundan sonra. O açıdan de arsıulusal örgütlerin burada daha fazla inisiyatif alması ve çözüme ulama yapması gerekiyor. Ancak bazı bazı üstelik akse bir zamanlar millî çıkarlar civar plana çıkabiliyor. Bilfarz pandemi dahi maskelerin paylaşımı, aşının paylaşımı üstüne da arada bir işbirliği hesabına ulusal çıkarlar ortaya çıkıp adil paylaşımı keşfetmek zorlaştı. Dolayısıyla mevhum veya fiziki kaynağımızı ve saf çevremizi adil paylaşmak zorunda kalıyoruz. ve bu noktada yenilenebilir enerji üretimi gerçekte bize dernekevi dahi birlikte fırsatlar ortaya çıkartıyor” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise çalıştaya katılımlarından mutluluklarını dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı’nda erke sektörünün kâin durumu karşı değerlendirmeler yapıldı, yenilenebilir erke teknolojilerinin yetişek yöntemleri sunularak, terbiye içeriklerinin istihdam ile kurduğu deste ilgilendiren paydaşlarla değerlendirildi. Çalıştayda, elde edilen sonuçlarla eğitim içerikleri son haline getirilecektir. Çalıştayda yenilenebilir enerji teknolojilerinin yetişek yöntemleri ve anne hedefleri reis uzmanlar aracılığıyla sunulan ve gerçekleştirilen oturumlarda RE-You Projesi’nin gençler üzere önemi ve gençlerin istihdam edilebilirlikleri değişik açılardan ele alındı.

Proje Hakkında

Yenilenebilir Deneyimsizlik Enerji Operasyonu (RE-You), Say ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde uygulanmakta ve Avrupa Birliği Paydaşlık Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilmektedir. Programın cerrahi müdahale faydalanıcısı Cenup Marmara Kalkınma Ajansı’dır.

Proje Cenup Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığı ve GIZ International Services liderliğindeki şirketler birliği eliyle sağlanan teknik danışmanlık ile yürütülmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine balaban potansiyele topluluk olan Cenup Marmara Bölgesi’nin bu alanda dünyanın önde gelen eğitim bilimi ve kariyer merkezlerinden biri haline gelmesini amaçlayan RE-You Projesi; sığa ihya, terbiye ve istihdam çerçevesinde yapılacak çalışmaları kapsıyor.

RE-You Projesi, yenilenebilir enerji alanında kariyer yarmak isteyen gençleri, yatırımcılar ve hareket verenleri, sivil cemiyet kuruluşlarını, arsıulusal platformları, üniversiteleri, amme gelgel ve kuruluşlarını tartı alanı içine alıp bire bir araya getiriyor.

Projenin gerçek hedefleri ortada maharet bölümlerden çıkışlı 18-29 gözyaşı arasındaki 480 gence yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri amacıyla lüzumlu niteliklerin kazandırılması saha alıyor.

Share: