“Sürdürülebilir ormancılık ilkesi kelime sıklığı bakımı sahaları amacıyla çokça heybetli”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, çalışmaları durumunda gözlemledi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Muratdağı Orman İşletme Şefliği 1 nolu ayırma 14,7 hektar kızılçam-karaçam muğlak frekans bakımı sahasında yapılan silvikültür çalışmaları ve bölme içerisinde açılan bakım patikaları taharri parselleri inceleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, sürdürülebilir ormancılık ilkesinin kelime sıklığı bakımı sahaları için önemine değinerek, silvikültürel müdahalelerin yangın riski ayn uğrunda bulundurularak titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Nahiye Müdürü Dingil, daha sonraları Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Sorgun Orman İşletme Şefliği 2023 yılı 215 nolu fek 8.6 hektar Kızılçam tensil sahasında, kayırıcı serme, dinamik antik ve ölü ajur çalışmalarını kontrol etti. 2021 yılı 204 nolu fek kızılçam tensil sahasında düzenlenen cahillik bakım çalışmaları ile 2021 yılı 32 ve 33 nolu bölmelerde 91 hektar sahada yapılan sınai plantasyon çalışmaları inceledi, dikilen fidanları arama etti.

Karadona Orman İşletme Şefliği Erdoğmuş orman deposu ve cuşiş kol binasında da incelemelerde kâin Dingil, istifler için bilgiler aldı ve çalışmaların titizce yürütülmesi üzerine emir verdi.

Mıntıka Müdürü Erdal Dingil’e arazi programında Ağaçlandırma ve Silvikültür Bölüm Müdürü Söz Ersöz, Gediz Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün, Ağaçlandırma ve Silvikültür Mühendisi Şanlı Cüret ve İşletme Şefleri haremlik etti. – KÜTAHYA

Share: