TBMM’de bütçe görüşmeleri sürüyor (2)

ICRA VEKILI MUŞ, BAKANLIĞIN BÜTÇE SUNUMUNU YAPTI

Tecim Bakanı Mehmet Muş, TBMM Umumi Kurulu’nda, bakanlığının 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı. Vekil Muş, değer artışlarına ilişik yaptığı konuşmada, gücük ay ayında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının, alelhusus enerji ve besin sektörü kaynaklı adına bahis konusu kıymet artışlarını körüklediğini söyledi. Besin fiyatlarının, yılın ilk yarısında yükseldiğine özen çeken Nazir Muş, “Rusya ve Ukrayna hububat ürünleri, besili tohumlar ve gübrelerde anne tedarikçiler olduğu için, besin fiyatları yılın önceki yarısında biberli ayrımsız şekilde yükselerek, özellikle az kaslı ülkeler için besin güvenliği endişelerini artırmıştır. Birçok ülkenin küresel enflasyona hal kendisine başlattığı finansal sıkılaştırma politikaları daha enflasyonu düşüremeden, kullanılmamış benzeri küresel sükûnet süreci tetiklenmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

‘KÜRESEL ÇAPTA GAZ TEDARİKİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANMAKTA’Bakan Muş, şita aylarına girilen bu dönemde, global çapta gaz tedarikinde ağırbaşlı mesail yaşandığını, bu durumdan en aşkın etkilenen bölgenin, sunu balaban ihracat pazarı olan Avrupa Birliği olduğunu söyleyerek şöyle dedi: “Bu gelişmeler ışığında, OECD üzere arsıulusal kuruluşlar küresel iktisadi büyümeye dair tahminlerini daim kendisine adi cepheli düzeltilmiş etmektedir. Küresel ticarette da eş beklentiler öngörülmekte olup, Acun Tecim Örgütü, 2021 yılında gerçekleşen yüzdelik 9,7’lik toptan mal ticareti hacmi büyümesinin, 2022 yılında yüzdelik 3,5’e; 2023 yılında ise yüzde 1’e gerileyeceğini durum etmektedir. Hakikat, Acun Ticaret Örgütü’nün global ticaretteki trendleri izlediği Ticaret Barometresi, geçtiğimiz ay 100’ün altına düşerek ticaretteki yavaşlamayı yansıtmaya başlamıştır.”‘TÜRKİYE’NİN MALLARI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR’Icra Vekili Muş, toptan ekonomideki kontra gelişmelere rağmen Türkiye’nin ekonomisini, odağını istihsal ve istihdamda tutarga büyümeye ve ülkenin mallarını dünyanın ciharıyek yanına ihraç etmeye bitmeme ettiğini belirterek, “Ekonomimiz 2021 yılında yüzdelik 11,4 oranında büyüyerek sonuç 50 yılın sunu erdemli performansını göstermiştir. Bu büyümeye para ve bakım ihracatının katkısı 5,3 fakül üzere yüksek tıpkı seviyede gerçekleşmiştir. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ise ekonomimiz yüzdelik 3,9 oranında büyüyerek son dokuz çeyrekte okunabilen aynı tahaccüm kaydedilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.2022 yılının önceki üç çeyreklik kısmında yaşanan yüzdelik 6,2’lik büyümeye dış satım katkısının 3,4 nokta seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Nazir Muş, “Gerçekleşen erdemli düzgün büyümenin yarısından dahası dünyalık ve bakım ihracatından kaynaklanmış olup ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. 2022 yılı Familya ayına kıyasla bakıldığında sağlanan arttırma istihdam 1 milyon seviyesine ulaşmıştır” dedi.’OCAK- KASIM DÖNEMİ İHRACATIMIZ İSE YÜZDE 14 ARTIŞLA 231 MİLYAR DOLARA YÜKSELMİŞTİR’Icra Vekili Muş, 2022 yılı Son Teşrin ayı itibariyle ihracatın 2021 yılında gerçekleşen toplanmış ihracatı aşmış durumda olduğunu belirterek, “Familya- Son Teşrin dönemi ihracatımız ise yüzdelik 14 artışla 231 bilyon dolara yükselmiştir. Bu rakamlarla, ihracatta hem 11 ay bazında, hem bile mahiye bazda arz erdemli seviyelere ulaşılmıştır. 2022 yılının ilk 11 ayında, dünyanın ayrımlı coğrafyalarına yaptığımız dış satım ruhlu bire bir şekilde artmaya devam etmiştir” diyerek konuştu.Bakan Muş, erke ve emtia fiyatlarında yaşanan kaba artışın etkisi ile ithalatın kasım ayında 30,7 milyar dolar olduğunu kaydederek, “Bu kamer enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara terfian toplanmış ithalatımızın dörtte birini oluşturmuştur. Ev- Son Teşrin döneminde ise ithalatımız yüzdelik 37 artışla 331 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Erke ithalatımız geçmiş 11 ayda güzeşte yıla göre yüzdelik 103, yani 44,8 milyar dolar artmıştır. Bu artışta fiyatların enerjik olduğunu görmekteyiz; elhak 2022 Aile- Ilkgüz döneminde enerji ithalat tutar endeksi yüzdelik 11,7 düşüş gösterirken enerji ithalat ünite derece endeksi yüzde 165,2 artmıştır” dedi.’ALTIN İTHALATI YÜKSELDİ’Değerli ithalatındaki yükselişe dahi değinen Nazir Muş, “Serencam dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta hareketli olmuştur. Kızıl ithalatımız kasım ayında yüzde 2 bin 567 artışla 2,6 bilyon dolara yükselmiştir. Aile- Son Teşrin döneminde ise toplanmış kızıl ithalatı tıpkısı önceki yılın benzeri dönemine göre yüzdelik 242 artarak 17,8 bilyon dolar olmuştur. Zımnında ithalatta izlenen artışın yüzde 65’i enerji ve kızıl kaynaklı gerçekleşmiştir” diye niteleyerek konuştu.DIŞ TİCARET RAKAMLARIBakan Muş, dış tecim rakamlarına ilişik değerlendirmesinde şunları söyledi: “Paritenin dış tecim rakamlarımız üzerindeki ters etkileri üstelik bitmeme etmektedir. Parite etkisiyle aut ticaret açığımız Ev- Son Teşrin döneminde kısaca 3 milyar dolar daha çok gerçekleşmiştir. Mavera yandan, muhtelif sektörel gelişmelerin birlikte ithalatımız üstünde etkileri görülmektedir. Söz Gelişi, geçtiğimiz yıl başta otomotiv görünmek için türlü sektörlerde yaşanan nısıf nâkil tedarikine ilgilendiren sıkıntıların hafiflemesiyle global otomotiv piyasasının canlanması otomotiv ithalatımızda aynı artışa neden olmaktadır. Bu kapsamda, son teşrin ayında motorlu esmer taşıtları ithalatımız yüzdelik 40 artışla 1,9 bilyon dolar olmuştur.”Küresel ekonomide yaşanan tablonun, Türkiye ihracatı amacıyla türlü riskler barındırdığına özen calip Icra Vekili Muş, “Alelhusus sunma majör ihraç pazarımız olan SUTAŞ üyesi ülkelerdeki yavaşlama açık aynı hal almıştır. Bu kapsamda, ihracatçılarımızı mütenavip pazarlara yönlendirmek üzere Vekillik kendisine yeni stratejiler ortaya koyuyor. Bakanlığımızın kat göstericiliğinde, ihracatçılarımızın yıpranmamış girdikleri pazarlarda de bire bir başarıyı göstermeleri üzere nazik mücahede sarf ediyoruz. Bu kapsamda, ihracatımızın anadan görme yayın- ahzüita yapısını bire bir istikbal aşamaya taşımayı ve uzak ülkelerle ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.Vekil Muş, bugüne büyüklüğünde İGE A.Ş. yoluyla onaylanan 3 bin 264 müracaat kapsamında 11,8 bilyon liralık kefalet sağlandığını belirterek, “Bunun karşılığında Eximbank vasıtasıyla, onaylanan firmaların 2 bin 902’sine 11,3 bilyon teklik yüreklilik kullandırılmıştır. İGE A.Ş.’nin güçlenen yapısıyla ihracatçılarımız üzere çok büyük aynı gerçek haline geleceğine inancım tamdır” dedi.Vekil Muş, mülk ihracatı kapsamında 2022 yılında 15 bin 612 firmaya 2 milyar 611 milyon liralık tutarında destek ödemesi yaptıklarını kaydederek, “Tekmil desteklerimizi ağustos ayında yayımlanan ‘İhracat Destekleri Üzerine Değişmeyen’ ile bir tane benzeri çatı altında topladık. Karar ile, bulunan desteklerimizi güçlendirmekle kalmadık; bire bir zamanda pazara giriş projesi hazırlama desteği, çok kanallı zincir salon desteği, dış satım konsorsiyumları desteği kabilinden kullanılmamış bindi mekanizmalarını üstelik hayata geçirdik” diye niteleyerek konuştu.Icra Vekili Muş, bakir modelle, faaliyet ile ödeme beyninde sabık sürenin ihracatçılara doğurduğu finansman yükünü ortadan kaldırdıklarını duyurarak, “Ağustos ayında yayımlanan ‘E-İhracat Destekleri Için Karar’, sektörün ihtiyaçları ile koşut olarak ve gaye mevki odaklı hazırlanmıştır. Bu karar ile ihracatçılarımızın yurt dışı ahzüita yerlerinde ürün bilinirliği artacak ve teslimatları hızlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE FAALİYETLERİBakan Muş, gümrüklerdeki yenilikler ve kaçakçılıkla savaşim faaliyetlerine de değinerek şu bilgileri paylaştı: “2022 yılının önceki 10 ayında ülkemizin algı gelirlerinin yüzdelik 30’unun tahsil edildiği gümrüklerimizde, benzer olan arz gelecek seviyede bakım sunabilmek amacıyla mefret teknolojik yatırımlar yapıyor; dijitalleşme ile gümrük işlemlerini basitleştirip bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltıyoruz. 2022 yılının evvel 11 aylık sürecinde, gümrük idarelerimizde prosedür gören ihracat beyannamesi sayısı tıpkısı geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 4,5 milyonu aşarken, tahminî 9,2 milyon vesile ve 111,8 milyon yolcunun işlemleri yapılmıştır. Türkgözü, Gürbulak, Pazarkule ve Ceylanpınar Gümrük Kapılarının modernleşme çalışmaları bitmeme etmektedir.”UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE FAALİYETLERİBakan Muş, bu sene metal özellik kaçakçılığıyla mücadelede rekor yakalamalara imza attıklarını duyurarak, “Gürbulak Gümrük Kapısı’nda biri 1 titrem 18 kilo ötekisi 622 kilogram kalkmak üzere, Bakanlığımızca yapılan bilcümle zamanların sunma faziletkâr miktarlı likit metamfetamin yakalamalarını gerçekleştirdik. İstanbul Ambarlı Limanı’nda rekor yakalama olarak tarihe sabık 2 titrem 91 kilogram captagon yakalamasının yanı sıra gine İstanbul’dahi 338 kilo, Cilvegözü Gümrük Kapısında 404 kilogram captagon ele geçirdik. Esendere Gümrük Kapısında 513 kilogram eroin yakalayarak serencam zamanların genişlik erdemli miktarlı eroin yakalamasını yaptık. Andıran zamanda Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 305 kilogram beyaz yakalaması gerçekleştirdik” dedi.

Icra Vekili Muş, uyuşturucu, akaryakıt, esrar mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ilkin almak için kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hakkında, “13.7 titrem eroin, 31.9 ton metal yapımında makbul kimyevi, 9 bin 415 titrem akaryakıt, 2.5 milyon paket sigara, 21.4 milyon skor sigara kağıdı ve filtresi, 3.4 milyon sayı elektronik sigara, 8 bin 550 ton gıda ve yaklaşık 26 bin sayı tarihi eser ele geçirdik” bilgisini paylaştı.

Share: