TR82 Bölgesi Bölge Planı, çalışmalarının önceki aşaması tamamlandı

TR82 Bölgesi Bölge Planı, çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı

TR82 Bölgesi Havza Planı İl Çalıştayları tamamlandı

KASTAMONU – TR82 Bölgesi 2024-2028 Toprak Planı hazırlık çalışmalarını tay tay arabası Şimal Rum Kalkınma Ajansı, Çankırı, Sinop ve Kastamonu, illerinde iklim çalıştaylarını tamamladı. Genel Sekreter Dr. Serkan Tendürüst, Nahiye planı çalışmalarına başladıklarını belirterek, hazırlayacakları planın ati 5 almanak sürede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri üzere kalkınma gayeli aynı kere haritası olacağını söyledi.

Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Umumi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Kuzey Küçük Asya Kalkınma Ajansı eliyle 27 Haziran’da Çankırı’de, 29 Haziran’da Sinop’ta yapılan diyar çalıştaylarının sonuncusu Kastamonu’üstelik gerçekleştirildi.

TR82 Bölgesi Kesim Planı tedarik çalışmaları çerçevesinde Haziran ayında düzenlenmesi planlanan ancak hâkim afeti dolayısıyla ertelenen Kastamonu Nahiye Planı İl Çalıştayı, bölgedeki kamu kesimi, özel sektör ve sivil topluluk kuruluşlarının katılımıyla Ajansın Hizmet Binasında yapıldı.

Katılımcı yaklaşımla düzenlenen çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 7 teknik (Iktisadi Göstergeler, Rekabet Gücü ve Envestisman Ortamı, Nüfusun Genel Durumu ve Beşeri Resülmal, Sosyal Kalkınma, Yaşam Kalitesi, Erişilebilirlik ve Enfrastrüktür, Saf ve Tarihi Değerler, Ekin, Turizm, İklim Değişikliği ve Çevre – Kıran Riskleri ve Tarım ve Rustik Kalkınma) masada tıpkısı araya mevrut katılımcılar, konularına ilişik fikirlerini ortaya koydu. Bölge planına daha çok görüşün yansımasını keşfetmek amacıyla “Aut Hissedar Anketi” üstelik düzenleyen KUZKA, buradan gelecek fikirleri dahi havza planına yansıtmayı hedefliyor.

“Yaptığımız çalıştay ile mevcut sorunlara hal önerileri getirmeyi planlıyoruz”

Şimal Rum Bölgesi’ndeki bulunan sorunları ve bunlara çözüm önerilerinin getirileceği, kâin potansiyelin kullanılabileceği bire bir mıntıka planının oluşturulması için tedbir çalışmaları yürüttüklerini tamlayan KUZKA Umumi Sekreteri Dr. Serkan Gailesiz, “Bugün Kastamonu’da devlet çalıştayı gerçekleştiriyoruz. 7 devam tematik masada hava ve kuruluşlarımızdan, sivil toplumdan, hususi sektörden katılan temsilcilerimiz ilgili bahis başlıkları çerçevesinde hal önerilerini, izlence ve proje önerilerini sunuyorlar. Mıntıka planları planlama hiyerarşisi içerisinde kalkınma planından sonradan arka ölçekli bir cazibe. Bu yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle hem lehçe evolüsyon ulusal stratejisi hem birlikte havza planları hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Yerelde bölge planlarının uygulaması tedbir çalışmaları kalkınma ajansları tarafından yürütülüyor, Bakanlığımız de bu çalışmaları eş güdümlü ediyor. Üç ilimizde de nahiye planıyla alakalı yaptığımız çalıştaylarımızın sonuncusunu bugün Kastamonu’birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile tamamlamış bulunuyoruz” diye niteleyerek konuştu.

Çalışmaların neticesinde yılsonuna kadar nahiye planın taslağının oluşturulacağını belirten Genel Yazman Zinde, “Yeniden tıpkı diyar çalıştayı gerçekleştirerek burada yapılan çalışmaların akabinde sâdır konkre önerileri tekrar bir yorum imkanımız olacak. Yapacağımız çalıştay akabinde dahi gelen öneriler doğrultusunda cazibe metninin revizelerini yaparak tamamlayacağız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına üstelik taslak metinleri ileteceğiz. 2023 yılının ortasında birlikte bölge planının Cumhur Reisi onayıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Tığ bile çalışmalarımızı bu takvime bakarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Mıntıka Planı ile 3 ilin Kalkınma Gayeli Posta Haritası Oluşturuluyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin kalkınma amaçlı aynı misil haritası oluşturulduğunu anlatım fail Genç, “Toprak planları, bölgede mevcut illerin bulunan potansiyelleri ile sorunlarının çözümüne müteveccih bire bir el haritası içeren, öncelikleri ve stratejileri, amaçları açık bir şekilde lokalize ve bunlar havza gerçeklikleriyle ve bilimsel verilerle kanıta dair politikalar üretecek şekilde hazırlanmaktadır. Biz da hazırladığımız toprak planıyla bu illerimizin önümüzdeki 5 almanak dönemde odaklanacağı konuları ve öncelikleri belirlemiş olacağız. Bu toprak planıyla belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda de lazım kalkınma ajansı yerine bizler gerek dahi sair çekicilik ve kuruluşlar çalışmalarını buna ahenkli ayrımsız şekilde gerçekleştiriyor olacaklar. Bu anlamda bölge planları önümüzdeki 5 yıla kandil tutak bir emek olduğunu düşündüğümüzde az çok koca tıpkı düzentileme” ifadelerini kullandı.

“Nahiye Planı Bölgenin Potansiyelini Daha Enerjik Kullanmamızı Sağlayacak”

İdareciler kendisine üzerlerinde çalıştıkları konuların muvaffakiyetli tıpkı şekilde uygulanabilmesi için reçetenin çokça kuvvetli olması gerektiğinin altını çizen Ilbay Avni Çakır ise, şöyle konuştu: “Bu birlikte haddinden fazla iyi planlama ile gerçekleşir. Haddinden Fazla gani planlama da sahada bu hisse senedi amacıyla başlangıç yoran, o bölgede diri eksperlik alanlarına giren konulara bilgili, çok mebzul çözümleme eden insanların üretmiş olduğu politikalar ile gelişir. Sahada uygulayacağınız ne kadar çok olursa olsun, onlara uygulayacağı politikaları çokça gür aktarmanız ve politikaların de bölgeyle üstelik çok bereketli uyuşması lazım. Türkiye’nin çokça güzelce benzeri hafızası var ve çokça birinci sınıf yetik herif gücü var. Bu insan gücümüzü, geçmişimizdeki tecrübemizi bulunan dünyadaki konjonktürü çokça iyi okuyarak, ülkemizin ve özelde üstelik bölgelerimizin ihtiyaçları ve taleplerini, imkanlarını, potansiyelinin evirileceği aşamayı birlikte haddinden fazla bol çözümleme ederek bunları birleştirerek planlamaya tabi tutarsak inşallah bizler da bundan sonraki süreçte şevket, budun olarak neler yapacağımızı bilen, bunun için hazırlıklarını, planlarını yapmış çap ve dirayetli kendisine yolumuza devam ederiz”

Kastamonu’nun gelişigüzel alanda bünyesinde güç anlamda gizil bulunduran bir coğrafya olduğunu nâkil Vali Şarap, şunları kaydetti: “Bunu anlatırken eş sevinçli benzeri şekilde konuşuyor zira herhangi bir konuda bahsedeceğimiz imkan ve yetenek var. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden turizme, spordan sahile gelişigüzel konuda bünyesinde nazirsiz imkanlar barındıran benzeri coğrafya. Bu coğrafyada biz idarecilere düşen bildirme heybetli görevlerden aynı tanesi de elimizdeki bu imkan ve kabiliyetleri akıllıca tıpkı şekilde hazırlayıp planlamak. Bu de Kastamonu özelinde siz zer arkadaşlarımızın özelikle sivil cemiyet kuruluşların yakın ilişki ve desteğiyle özelikle bu yörenin insanlarının, bu işe kafa yoran insanların analizleri, yorumları, önerileri bizim açımızdan son basamak muhteşem.”

Açılış konuşmalarından sonradan Kastamonu’daki kamu, hür teşebbüs ve sivil cemiyet kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla tematik masa çalışmalarına geçildi. Mecmu 7 tematik masada Kastamonu’ya ait mesail ve çözüm önerileri ele alındı. Eksperlik alanlarına göre tematik masalara ayrılan katılımcılar belirlenen konularda ilin sorunlarını masaya yatırdı. Daha sonraları katılımcılar aracılığıyla sorunlara ait sunulan çözüm önerileri benzeri tabloda birleştirildi. Tematik masa çalışmalarının tamamlanması sonrasında ise mesail ve çözümlere ilgilendiren katılımcılardan elde edilen veriler güruh tutanaklarına işlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2024-2028 Yılı TR82 Nahiye Planı tedarik çalışmaları çerçevesinde iklim çalıştayları, saha çalışmaları ve masa başı araştırmaların tamamlanması sonrasında taslak bölge planı hazırlanacak. 2024-2028 Yılı TR82 Toprak Planı’nın 2023 yılının önceki yarısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.Share: