Türe Bakanı Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuştu: (2)

Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’nin bundan sonra 223 yamalı bohçaya dönmüş, Türkiye’yi taşımaz ağıl mevrut, anayasadan firar vakti geldi dahi geçmektedir.” dedi.

Bozdağ, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndeki Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2023 Akademik Sene Açım Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin temel adalet ve hürriyetlerle ait güvenceli aynı anayasal düzene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bozdağ, “Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı, belli şartlar dışında asıl doğruluk ve hürriyetlerin korunaklı alanına müdahalesini ve bu alanı sınırlandırmasını anayasal yasaklarla çokça kemiksiz bire bir şekilde sınırlarını çizmemiz geçişsiz. Temel Mahkemesinin insafına evet da yasama organının insafına bırakılacak konular bunlar değildir. Asıl adalet ve hürriyetler tek kimsenin takdir ve insafına bırakılmayacak korumalarla güvence altına alınmalıdır kim Türkiye’miz henüz aktif olsun, elan bereketli olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Temel’dahi ana hak ve hürriyetleri bollatmak amacıyla değişiklikler yapıldığını hatırlatan Bozdağ, şöyle bitmeme etti:

“Değiştire değiştire biz bu anayasayı anayasadaki çarpış ruhunu ve darbeci vasfını bulunmayan edemeyiz. Bu nedenle Türkiye’nin imdi değiştirmekten, madde, omur değiştirmesinden vazgeçip alışılmamış bir kanunuesasi yapmaya ihtiyacı vardır. Zira imdi 1982 anayasası Türkiye’yi taşıyamıyor. Bu esas alelhusus hükümet sistemi değişikliğinden sonradan konusunda nesir edildiği sunu mefret temellerden birini birlikte kaybetmiştir. Kullanılmamış hükümet sistemi çerçevesinde üstelik anayasanın yeniden ele alınmasında yarar vardır. Bizim kanunuesasi üzere 40 yamalı bohça ifadesini kullanıyorlar ama benim tabirim bizim bu bohçanın yaması 40’tan daha çok, bizim anayasamız 223 metres taşıyan bire bir bohçadır. 223 yamalı bire bir elbiseyle siz sokağa çıkabilir misiniz? Arsıulusal ayrımsız toplantıya gidebilir misiniz? Sizin saygınlığınızı bu yamalar, bu yamalı bohçaya bürünmüş kıyafetler hangi kadar olumlu evet birlikte münasebetsiz etkiler? Tabiatıyla bunun takdiri sizlere aittir. Onun amacıyla Türkiye’nin imdi 223 yamalı bohçaya dönmüş, Türkiye’yi taşımaz arkaç mevrut, anayasadan firar vakti geldi birlikte geçmektedir.”

Sivil, demokratik, özgürlükçü tıpkı anayasa yapılamayışının sorumluluğunun Türk milletinde değil, siyasa kurumunda olduğunun altını çizen Bozdağ, Türk milletinin yeni anayasa ihtiyacını siyasete ve ilgililere faziletli sesle seçme defasında ilettiğini belirtti.

“Millet, kırmızı iri gösterebilir”

Bakan Bozdağ, “Tek kimse eskimemiş anayasayı Türkiye’nin yapamamasının sorumluluğunu Türk halkına yükleyemez. Bunun sorumluluğu maatteessüf yöntem kurumundadır. Siyasetçilerdedir. Daha Çok Türkiye’nin siyasetçileri ve politika kurumu eskimemiş esas ihtiyacını henüz fazla geciktirmemelidir.” diyerek konuştu.

“Türkiye yüzyılı”nın bakir anayasa konusunda düz yazı edildiğinde ülkenin henüz etkili arkaç geleceğine değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki yeni dönemde oluşacak parlamentolar milletin bu kalemine daha aşkın kulak tıkayamayacaklardır. aksi takdirde millet, uzlaşmaz tutum içeren ve bu formalist zımnında birbirine karşı girişim atmaktan çekinen politik partilere ve onların temsilcilerine kırmızı iri gösterebilir. Uymak, herkesin dediğinin olmasıyla imkânsız. Anlaşmak, herkesin aynı etap ileri evet dahi ayrımsız kadem mankafa aşama atmasını gerek ayar. Kuma noktalarda buluşmayı gerektirir. Benim dediğim olsun, sen benim dediğime gel, diğeri benim dediğim olsun, sen buraya gel denirse bu neva zeminini biz bulamayız. Al çizgilerle veya şu olmazsa ego varım, şu olursa ben yokum anlayışıyla aynı ahenk masası dahi kurulamaz. Şayet daha işin başında tığ varlar, yoklar üzerine konuşarak işe başlayacaksak o masanın adı harmoni masası olabilir mi? Oturacağız, hepsini tıpkı masada alay malay değerlendireceğiz. Milletimiz ve devletimiz üzere yer akıllıca olanda birlikte uzlaşacağız ama politik bagajlarla, ideolojik yaklaşımlarla, böylesi tıpkı uzlaşmanın yapılmasının yalınç olmadığı de gözden ırak tutulmamalıdır. Fakat Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğu dahi tartışmasızdır. Bakir anayasa, Türkiye’nin gerekseme duyduğu yeryüzü büyük değiş, kalkınma projesidir. Bakir esas projesini hayata geçirmeden bizim nazik Türkiye’yi mensur etmemiz yalın kat gösterişsiz cins gözükmemektedir. Eskimemiş kanunuesasi, büyük Türkiye’nin birlikte zihayat Türkiye’nin dahi küşat kapısıdır.”

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Hakları İnceleme Yarkurul Başkanı ve AK Öğür Bursa Saylav Melik Çavuşoğlu, DOĞRU Fırka Bursa milletvekilleri Emine Ağır Gözgeç, Galebe Işık, Yâren Ilgi, Bursa Büyükşehir Şehremini Alinur Aktaş, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Öncül, Türe Nazır Yardımcıları Zekeriya Birkan, Akış Çağlar, Bursa Cumhuriyet Altını Başsavcısı Ramazan Solmaz, YANLIŞSIZ Fırka Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile üniversite tedrisat görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Bakan Bozdağ, törenin arkası sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Tababet Fakültesi Hastanesi ivedi polikliniğinin açılışını yaptı.

(Bitti)Share: