‘Yürütmeyi durdurma’ kalktı; ‘Yeşil Yol’da mücahede başladı

KARADENİZ Bölgesi’nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki ‘Yeşil Kere’ projesine ANA KONU Vakfı tarafından açılan davada sunulan ‘yürütmeyi tevkif’ kararı, Danıştay 6’ıncı Dairesi’nce yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırıldı. Yaylalara olağan ulaşımın yanında kasaba düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara sebep olmayacağı sonucuna varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara değişmeyen sonrası baştan başlandı. Maşrık Karadeniz Projesi (DOKAP) Havza Kalkınma İdaresi Başkanı Melik Gültekin, “İdare sahih görüldü. Üs aktararak, çalışmalarımızı bir anda bitmeme ettiriyoruz” dedi.

Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı Kesim Kalkınma İdaresi Başkanlığı aracılığıyla Şark Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla ‘Yeşil Nöbet’ projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Kalabalık, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik nöbet zehir ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kıvrak, yalınç ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre kadar azimet-geliş biricik abdestbozan namına beton ve asfalt nöbet yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini kayırıcı kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Yol’un tamamlanmasıyla yeşile yolculuğun başlanması amaçlandı.

DANIŞTAY DURDURDU, PROJE SEKTEYE UĞRADIYeşile yolculuğa çıkacakların, sahile inmeden erdemli rakımlı toprak yaylalarını antlaşma ve yakıttan artırım ederek gezebilmesi birlikte hedeflenen projenin yapımına başlanılmasının ardından TEMA Vakfı, planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2011 yılının Mesafe ayında Danıştay’a sevgili açtı. Sav kapsamında 2013 yılının Teşrinisani ayında Danıştay üyeleri ile gelişigüzel aralarında Ortadoğu Beceri Üniversitesi (ODTÜ) tedrisat görevlilerinin üstelik meydan aldığı ehlihibre heyeti, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 36 noktada 3 aktarılma süreyle inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ve hazırlanan Uzman Raporu’nun peşi sıra Danıştay İdari Dava Daireleri, ehlihibre raporlarına binaen 16 Ilk Teşrin 2019 yılında Çevre Düzeni Planının ‘yürütmesini tevkif’ kararı verdi.’YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ KARARI KALDIRILDI28 Nisan 2021 tarihinde projeyle ilgili yine değerlendirme fail Danıştay, yaylalara erişim sorunlarının yaşandığı kanaatine vardı. Danıştay 6’ıncı Dairesi’nce yapılan değerlendirmeler sonucu ‘yürütmeyi durdurma’ kararı kaldırıldı. Yaylalara yalınç ulaşımın beraberinde kasaba düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara hastalık olmayacağı sonucuna varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara karar sonrası yeniden başlandı. Danıştay Dairesi kurulunca yapılan değerlendirmede, ” Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda ulaşım sorunlarının olduğu, ancak projeyle alay malay çevre sorunlarına nöbet açmadan bire bir yayladan değişik yaylaya erişim imkanının sağlanmasının olumlu aynı yaklaşım olduğu, yaylalar beyninde halihazırda bazı yolların var olduğu ve bu yolların iyileştirilerek birbirleriyle angajman kurulmasının amaçlandığı, erişim projesi olan ‘Yeşil Kat Projesi’nin, kasaba düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara neden olmayacağının sonucuna ulaşılmıştır” denildi.’TURİZM KONUŞACAKSAK SEFER ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA UNSURU’DOKAP Nahiye Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, projede önceliğin var olan yolların birleştirilmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yer talanı gibi bire bir durumun bahis konusu olmadığını vurgulayan Gültekin, “Bizim Turizm Master Planı çerçevesinde yaptığımız, 9 ilde yürüttüğümüz kebir bir proje çalışması Yeşil El. Turizm konuşacaksak, nitelikli turizm yapacaksak, defa mefret tıpkı emek unsuru. Bu doğrultuda bölgede alelhusus plato koridorlarının birbirine bağlanması, yaylalar veya turizm lokasyonları namına illerin birbirine bağlanması önemliydi. Bunu biz var olan yollarımızı rüçhan adına değerlendirerek bu işe başladık. Genelde şu takanak var ‘ bakir yollar yapılıyor, yeşil tağyir ediliyor, doğa tahrip ediliyor’ diye niteleyerek. Ama ölçüm edersiniz kim, Yeşil Sefer genelde 1500- 2 bin kotlarında yapılan bir say ve 2 bin kotlarında dahi dikme namevcut. Yüzde 95 oranında var olan yolların birleştirilmesi ve standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir” diye niteleyerek konuştu.’İNSANLAR ‘YOLLA BU BÖLGEDE TURİZM HAREKETLENDİ’ DİYOR’Bölgede planlı çalışmaların ön halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatım eden Gültekin, “Çarçabuk dakikasında totalde 4 bin 500 kilometrelik benzeri hattan bahsediyoruz. Bunun 2 bin 800 kilometresi Yeşil Kez kapsamında Hususi İdare ve şehremaneti sınırları içerisinde anılan yollarımız var. Diğer yollarımız üstelik karayolları ağında olan yollarımız. Karayolları ağında olan yollarımıza tığ tıpkısı emek yapmıyoruz. Neden, karayolları ağında olmasından muhit ama şehremaneti sınırlarımızda ve hususi dalavere sınırlarımızda olan kısmıyla ilgili bire bir himmet yapıyoruz. Burada tığ şayet doğayı koruyacaksak, şayet yeşil kalkınma yapacaksak, bunu turizmle yapabiliriz. Bu doğrultuda yaptığımız say mıntıka halkı ve kurumlarımız marifetiyle haddinden fazla önem sunu edildiğini biz kavrayışsız dönüşümlerini alıyoruz. Gittiğimizde sahada oradaki muhtarlar, insanlar inanın buna ‘sizin yaptığınız yolla bu bölgede turizm hareketlendi’ diyor” dedi.’İLGİLİ KAYNAKLARI AKTARMAYA BAŞLADIK’Gültekin, yürütmeyi tevkif kararının kaldırılmasının arkası sıra projeye 266 milyon TL hakikat aktardıklarını bile kaydederek, şunları söyledi:

“2 senedir Yeşil El ile ilgili bire bir murafaa vardı. Murafaa kararından etken hakikat kullanamadık. Sonuçta mahkeme idareyi sevap gördü. Bu devletin yolu. Bu devletin master planı çerçevesinde yaptığı benzeri makro mücahede. Mümasil sürede duruşma, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdıktan sonradan 266 milyon lira kadar bire bir rakamı birlikte Yeşil Defa ile ilgili kaynakları aktarmaya başladık. Bu çalışmayı biz çabuk aynı şekilde bitmeme ettiriyoruz. Bugüne büyüklüğünde fiziksel olarak birinci rüçhan yollarımızda yüzdelik 46 oranında bitmişlik var. İkinci rüçhan yollarımızda yüzde 41, üçüncü öncelikli yollarımızda ise yüzdelik 19 oranında bitirilme oranları var. İnşallah bu sene mevrut kaynaklar, önümüzdeki alacağımız kaynaklarla bunları yüzdelik 60-70 taşıyıp, bölgedeki elan kalifiye turizm yapmakla ilişik kendimize garaz koyduk. Ben katkısı olan yereldeki hep paydaşlarımıza teşekkür ediyorum”Share: