Behiç Polat: “Dönülmez Akşamın Ufkunda Ülkemiz Şişman Tıpkı Vedaya Hazırlanıyor”

İYİ Fırka Mersin Milletvekili Behiç Polat, 2023 Yılı Bütçe görüşmelerinde, “Bu bütçe hem Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl bütçesi hem birlikte ayrımsız yıla 2 bütçe sığdırma beceriksizliğini gösteren AKP’nin diliyorum kim son bütçesidir. Çıktı temas şeyin kanıksandığı, bütçe disiplininin olmadığı, AKP’nin partizan taleplerini karşılamaya endekslenmiş bire bir bütçe var önümüzde. Bu da gösteriyor ki dönülmez akşamın ufkunda ülkemiz balaban tıpkısı vedaya hazırlanıyor” dedi.

TBMM Umumi Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı ile Sülale, Afiyet Bakanlığı ve  Toplumsal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Stabil Hesap Yasa Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Yasa Teklifleri görüşülüyor. Görüşmelerde İYİ Öğür Grubu adına Adana Milletvekili Mehmet Dayanıklılık Çulhaoğlu ve Mersin Saylav Behiç Polat konuştu. Çulhaoğlu’nun konuşması şöyle:

“İktidarın Türkiye Nazik Ulus Meclisine sunduğu 2023 Yılı Merkezi Bütçe Yasa Teklifi’nde Güllabi Umumi Komutanlığımız, Kıyı Düzenlilik Komutanlığımız ve Inanma Genel Müdürlüğümüzün ciddi murat planları üzere Cingöz Genel Komutanlığına 76 milyar 73 milyon 628 bin, Sahil Düzenlilik Komutanlığına 4 milyar 986 milyon 900 bin, Inanma Umumi Müdürlüğüne 116 bilyon 888 milyon 293 bin Türk lirası ivaz tahsis edilmiştir. Biz İYİ Öğür Grubu adına şayet bütçe uygulamasında yetersizlikler olursa bütçe ödeneklerine ek tahsisat konulmalı ve değme soy imkanları artırılmalıdır diyoruz. Talih savunması ve güvenliğimiz amacıyla bugüne kadar mevrut bilcümle tekliflere olumlu fikir verdik, vermeye birlikte bitmeme edeceğiz.

“BU YÖNETİM TARZI, ÇAP GELENEĞİNİ NAKZEN CİDDİYET VE DENETİMİ ORTADAN KALDIRMIŞTIR”

Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı, ulusal asayiş stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini yürütür. Bizim güvenlik stratejimiz, vatanımızın ve milletimizin ebedi varlığını ve devletimizin ayrılamaz bütünlüğünü müzaheret etmek; halkın refahına, maddesel ve manevi mutluluğuna gitmek olmalıdır. Ama üzülerek söylüyorum, bunları hesabına tefhim etmek adına; gelişigüzel kesimle cidal eden, gelişigüzel yere konu yetiştiren; ülkemizin yalnız seçilmiş milletvekillerine değil, önüne mevrut herkese hakaretler eden benzeri idare tarzıyla karşı karşıyayız. Bu yönetim tarzı, azamet geleneğini bozarak ciddiyet ve denetimi ortadan kaldırmıştır. Bakanlıkta partizanlık, değim haline getirilmiş, korkulu ve prestij kaybına defa açmıştır. Bu büyüklüğünde şehit veren göz bebeğimiz bire bir kurumun bu hale gelmesi bizleri içten üzmektedir. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve huzurdan mesul olduğunu unutmamalıdır. Bu ucube cümle içerisinde kaybettiği saygınlık ve güveni icat etmek için yanlışlarından dönmeli ve tekrar halkımızın güvenini tesis etmelidir.

“HUDUTLARIMIZ ÜLKEMİZİN NAMUSUDUR. PEKİ, BU UYUŞTURUCULAR GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİĞİNE GÖRE, BURADA BİR BAŞARISIZLIK NAMEVCUT MU?”

Adalet Bakanlığının adli istatistikleri, Türkiye’de suç oranlarındaki artışı gözler önüne sermektedir. Devletin arşivlerine bakın, hangi diyor: Alelhusus arakçılık, ayyarlık ve soygunculuk gibi suçları havi dünyalık varlığına cebin işlenen suçlar, en aşkın işlenen taksirat olmuştur. Bu suçlardan bire bir yılda 2 milyon 461 bin dosya açılmış, suç oranlarında bire bir yılda yüzde 27,3 artış yaşandığı açıklanmıştır. Bütün bu suç grupları süresince uyuşturucu suçlarının oranı ise yüzdelik 5 olmuş ve dosya sayısı 422 bine yükselmiştir. Sayın Nazır ‘Her hafta averaj 5 bin esrar satıcısı yakalıyoruz’ diyor. Demin, Sayın Icra Vekili’a soruyorum: Bu eroin, ülkeye şüphesiz bu büyüklüğünde abat giriyor? Hudutlarımız ülkemizin namusudur. Peki, bu uyuşturucular gökten zembille inmediğine göre, burada bir verimsizlik bulunmayan mu?

“BU SİSTEM; FEHAMET TECRÜBEMİZİ, TEAMÜLLERİ BİR KENARA BIRAKMIŞ, ASIRLIK KURUMLARIMIZI İŞLEVSİZ KILMIŞ, CESAMET-MİLLET BAĞINI KOPARIP ATMIŞ VE ÜLKEMİZİ KRİZLERDEN KRİZE SÜRÜKLEMİŞTİR”

Devlette değim, gelir adaleti, ahbaplık, vicdan, aktöre, hakkaniyet ebet müddet sürekli olması gereken idealler, ilkeler ve hedeflerdir fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu olguların tamamını yerle aynı etmiştir. Bu bütün; cesamet tecrübemizi, teamülleri bire bir kenara bırakmış, yüzyıllık kurumlarımızı işlevsiz kılmış, oran-budun bağını koparıp atmış ve ülkemizi krizlerden krize sürüklemiştir. Kurumsal yapıda çürüme, dalavere usullerinden uzaklaşma, teşkilatlarda, yönetimsel organlarda ve teftiş mekanizmalarında bozulma, fırkacılık ve yurt kadrolaşma direkt bu ayrık sistemin sonuçlarıdır. Mevki bu sistemi henüz fazla taşıyamaz. beş altı kaldı, İYİ Fırka iktidarında, asayiş politikalarımızın esas amacı ünsiyet devleti ilkelerinden ödün vermeden Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin milli irtibat ve beraberliğini, cumhuriyetin niteliklerini, mutlak demokratik düzeni, eş doğruluk ve hürriyetlerini, serbest bir hesaplı hayatı kasılma ederken ülkenin huzurunu ve toplumsal barışını gaye alan her kalem yanlışlık tehdidini elan cürüm işlenmeden evvel, suçu ve suçluluğu yaratan nedenlere odaklanarak ortadan kaldıracak, enerjik tedbirler alarak toplumda çekinmezlik, barış ve dirlik ortamını sağlayacağız.

“TOPLUM VİCDANINI KANATAN SUÇLAR İÇİN ÖNLEYİCİ VE ISLAH EDİCİ ÖZEL TEDBİRLER ALACAĞIZ”

Suçların önlenmesine dayalı kanunu çıkaracak, önleyici manşet güçlendirilecek ve alelhusus aile içi gayret, karı cinayetleri, cinsî istismar, cinslik ayrımcılığı, uyuşturucu temini, yavru istismarı ve bala pornosu başta oluşmak amacıyla cemiyet vicdanını kanatan taksirat amacıyla inhibitör ve düzelti edici özel tedbirler alacağız. Terörle mücadelede; güç eylemleriyle ilkin hayat hissesi olmak için adam türe ve hürriyetlerini zedelemeden, ülkemizin gösteri alanı haline getirilen ve sınırlarımızı gözdağı eden global angajmanlı terör unsurlarını, devleti ele geçirmeye müteharrik darbeci yapılanmaları ve milletimizin başına musallat olan başta PKK, FETÖ selefi cihatçı örgütler kalkışmak üzere tam yıldırı örgütleriyle askeri, politik, kazançlı, sosyal ve ruhsal kamu vesait kullanılarak azimli benzeri uğraş yürüteceğiz. FETÖ bir bire bir kalkışmanın tıpkısı henüz yaşanmaması için gelişigüzel çeşit tedbiri alacağız. 15 Temmuz kalkışmasını yapanları, bunlara yardım ve karyola edenleri ortaya nüfuz etmek ve adaletin gerçekleşmesini sağlayarak bunun FETÖ vasıtasıyla martir edilen 249 şehidimize ve yakınlarına dürüstlük borcumuz olduğunu kategorik belirteceğiz. Sivil demokratik düzeni yıldırma eden, milli iradeye kasteden ve şiddet içeren rastgele tür yıldırıcı faaliyetin elan eyleme dönüşmeden istihbari ve inhibütör tedbirlerle işsiz hale getirilmesi terörle mücadelede anne önceliğimiz olacaktır.”

“DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDA ÜLKEMİZ BALABAN BİR VEDAYA HAZIRLANIYOR”

Çulhaoğlu’nun ardından konuşan Çelik, şunları söyledi:

“Bu bütçe hem cumhuriyetimizin 100’üncü yıl bütçesi hem da bir yıla 2 bütçe sığdırma beceriksizliğini gösteren AKP’nin diliyorum kim sonuç bütçesidir. Artık temas şeyin kanıksandığı, bütçe disiplininin olmadığı, AKP’nin fırkacı taleplerini karşılamaya endekslenmiş benzeri bütçe var önümüzde. Bu da gösteriyor ki dönülmez akşamın ufkunda ülkemiz iri bir vedaya hazırlanıyor.

“İSRAFI YAPAN, TASARRUFU ARTIRAN HİÇBİR ARANJMAN DA YAPILMIYOR”

Milletimiz topyekün olarak çaresizlik ve tükenmişlik içerisinde çırpınmaktadır. Kısırlık, pahalılık, geçim zorluğu kerte safhadadır. Esnaf, fellah, sanayici, müstahsil, iştirakçi, işyar, emekli, turizmci, artist, bilgin elhasıl toplumun bütün katmanları katlanılmaz aynı mali iyon altında ezilmektedir. Hep bunlar karşısında AKP’yi anlatım eden sözcük ise bitim tükenmişliktir kızıl arkadaşlarım. Bunu hastalık söylüyorum? Bundan on tıpkı sene önce 2023 hedefleri duyurulurken 2 trilyon dolar milli gelirden, 25 bin dolar kişi başına düşen gelirden, 500 bilyon dolar ihracattan, yüzdelik 4,6 oranında işsizlikten bahsediliyordu. O şişman çevrim geldiğinde Türkiye uçacaktı, kaçacaktı, şahlanacaktı, acun bize gıptayla ve hayranlıkla bakacaktı. Olur, deminden ne oldu? Ne oldu 2023 hedeflerine? Milli gelir hedefleri 925 bilyon dolara düştü. adam başı düşen dirimsel hedefi 10.700 dolara düştü. İhracat hedefinin yarısı eridi. İşsizlik hedefinde sınıfta kaldık ve yüzdelik 11,4 namına gözüküyor. Getirilen bütçeye baktığımızda ise ekonominin sorunlarının çözüleceği hiçbir tedbir alınmıyor ve amme yatırımlarına yeterli hamur ayrılmıyor. İsrafı karşici, tasarrufu artıran tek düzenleme bile yapılmıyor, maalesef, üzülerek bunu görüyoruz. Yani bu bütçede ulus yok, kavim. İşte, arkadaşlar, 2018 yılında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi AKP’yi canlı hareketli mezara gömmüş, iflasını zar etmiştir. İktidarın ava giderken avlanmasına öğün açmıştır. Mazi o dolu meşbu söylenen hedeflerin yerini zaman devlete güvenin yerle bire bir olduğu, insanların yarınından keder duyduğu, krizlerin tıpkı türlü çözülemediği, esas besin maddelerine de ulaşım zorluklarının yaşandığı yoğun bire bir idare buhranı almıştır. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, asayiş, terör, eğitim bilimi, keyif, spor, görüşme ülkede yozlaşmadan, çürümeden, lakaydiden apayrı aynı şey yok.

“KAFILE MESELESİ AKP İKTİDARININ TÜRK MİLLETİNE ATTIĞI BALABAN BİR KAZIKTIR”

Göç meselesi AKP iktidarının Türk milletine attığı balaban bire bir kazıktır. Şevket aklının terkedildiği bu düzlük birilerinin fason masalarına meze yapılmıştır. Ömrü terörle mücadeleyle esbak, binlerce martir ve gazisi olan tıpkı devletin celi husus politikası uyguluyor olması bir utançtır. Sınırları yolgeçen hanına dönmüş; kim, hangi, neci olduğu isimsiz gruplar içeride cirit atıyor. Ensar-göçmen aldatmacasıyla kamuoyuna elem yutturanlar acep tek utanıyorlar mı? İşte tığ İYİ Öğür namına bunu ayrımsız milli asayiş sorunu yerine görüyoruz 6 Ilkgüz 2022’üstelik İYİ Parti adına Milli Kafile Doktrini ve Stratejik Gösteri Planı’mızı kamuoyuyla paylaştık. Milli kafile doktrinimize bakarak hudutlarımız esasen namusumuz olacak, geçici esirgeme statüsünü kaldıracağız, geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler Suriye devletiyle anlaşılarak emniyetli şekilde gönderilecek. İl ve ilçelerimizde kota uygulaması başlatacağız. Vize muafiyetiyle gelip kalmaya devam edenler ülkelerine reddetme edilecek. Hane edinmeyle ve istisnai yurttaşlık kazananların durumu gözden geçirilecek. Amme düzenini tehdit fail tekmil göçmenler birlikte sınır ötesi edilecek. Daha bir nice anne prensibi içeren bu doktrini iktidarımızın evvel haset başlatacağız arkadaşlar. Tığ devleti seçkin yönüyle beyin eden benzeri siyasal hareketiz. Zımnında devleti yönetecek erke ve birikime erbap olduğumuz herkesçe bilinmektedir. Umumi Başkanımız Sayın Meral Akşener’in deyimiyle hendek ülkeye çevirdiğiniz Türkiye emniyetli ellere konfirmasyon edilecektir. Eylemek kim AKP’nin Suriye politikasızlığı birlik ayrımsız milli asayiş açığına dönüşmüştür. AKP filhakika tümden benzeri milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.”

Share: