Alevi Örgütleri Malatya’da Kesim Toplantısı Yaptı: “Cemevlerini Bire Bir Yere Bağlamadık Diyorlar, Cumhurbaşkanı’nın Kararnamesi Ortada”

Alevi örgütleri, Alevilerle ait yeni yasal düzenlemelere ilişik Malatya’üstelik havza toplantısı yaptı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Arslan, “20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Herhangi Bir ahit âdeta birlikte değme makule oyunu oynuyor. Şimdi çıkmışlar, ‘Biz Alevileri, cemevlerini aynı yere bağlamadık’ diyorlar. Bağlamadınız üstelik Cumhurbaşkanı’nın çıkarmış olduğu kararname, bu toplumu vurdumduymaz zekalı mı zannediyorsunuz? Kararname arasında. Dairenin ne yapacağı, görevi ve yetkileri belli” dedi.

Alevi örgütleri, Malatya’dahi yıpranmamış düzenlemelerle ilgilendiren mıntıka toplantısı düzenledi. Öğretmenevinde yapılan toplantının açım konuşmasını fail Malatya Güzel Padişah Abdal Hars Derneği Başkanı Latife Ulutaş, şöyle konuştu:

“FOLKLORİK BİR TOPLULUK KENDISINE GÖRÜYORLAR”

“Cemevlerimize ‘cümbüş evi’ dediler. ‘Sapkın mezhep’ dediler ‘Alevilik diye aynı molekül namevcut’ dediler. ‘Mum söndü’ yalanlarıyla, ‘bunların kestiği yenmez bunlar esas abla bilmezler’ kabil âdemiyet dışı iftiralarla bugüne kadar travma yaşattılar. Halbuki bu ülkenin ziyalı yüzlü insanları alevilerdi köken anlamda laikliği savunan temel anlamda karı haklarından yana olan soy anlamda demokraside yana olan ve temas şeyden önemlisi kati suretle Cumhuriyet’i savunan Cumhuriyet’ten yana kibir kayran alevilerdi. Sanatta müzikte edebiyatta sinemada Aleviler adeta mühür vurdular. Bilcümle bunlara rağmen yok sayılmaya vıcık vıcık görülmeye ve ötekileştirilmeye devam edildi. Deminden esbak ‘cümbüş evi’ dedikleri cemevlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlayarak esasen bu söylemlerini henüz ustalıklı, daha süslü kelimelerle bitmeme ettiriyorlar. Aleviliği inkar etmeye reddetmeye devam ediyorlar çıkardıkları yasa ile Alevileri kültürel bire bir ansambl, folklorik tıpkı topluluk kendisine gören Alevi değil dahi inanç adina tanımayan aynı yaklaşımı, gerçekte benzeri inkar politikasını yasal güvence altına kabul etmek istiyorlar.”

“ALEVİLER, KIYIMLARA UĞRAYAN BİR SOSYETE”

Alevi Federasyonu Umumi Sekreteri Elif Keleş ise şunları söyledi:

“20 yıllık AKP iktidarı süresince katliamın renginin ve boyutunun değiştiğini görebiliyoruz. Cemaziyelevvel kılıcı boğazımızda olanlar, bugün inancımızı ve akide merkezlerimizi katlediyorlar. Geri ellerine sopayı, silahı ve kılıcı alarak Dersim’birlikte, Maraş’ta, Çorum’de, Sivas’ta, Gazi’dahi sokaklara inerek Alevileri katlettiler. ‘Kestiği yenmez’ diyenler, cemevlerimize ‘cümbüş evi’ yakıştırması yapanlar, Sivas’ta 33 sanatçı ve aydınımızı yakanlar, bugün benzeri masa etrafında toplanıp, bize benzemeyip amma bizden olmayanları da yanlarına alarak inancımız olan Aleviliği kırkyıllık yok etmeye, kendilerine benzetmeye, benzetemediklerini birlikte tasfiye etmeye çalışıyorlar.”

“HUSYE YASANIN İÇİNE KOYDULAR”

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan birlikte “Testis yasanın içine baktığınızda 23 maddenin içre 6 yön vardı. Hükümet bunu son dönemlerde ayrımsız siyasa haline getirdi. Gelişigüzel konudaki yasa değişikliklerini aynı torbaya dolduruyor. Ona de ‘er bezi yasası’ diyor. Alevilerle ilgilendiren konuları de husye yasasının içine koydu. Malatya’nın rastgele mahallesinde oranın mülki amiri akıllıca görürse cemevi yapılacak. Kaymakam, ikinci ayrımsız cemevine gerekseme olup olmadığına karar verecek, Aleviler değil. yahut mevcut tıpkısı cemevi varsa ve o cemevi mevcut iktidarın anlayışına tersse, onlara görüş vermiyorsa, devletin devasa tıpkı gücü var, karşısına ayrımsız cemevi diker, öbür cemevini köprüleme bırakır. Bir cemevinin cemevi olup olmadığına o kat karar verecek” dedi.

“AKP toplumda hatalı matlup avam üstüne bilirkişi” diyen Arslan, “20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Gelişigüzel çevrim tezyifkâr de seçme makule oyunu oynuyor. Demin çıkmışlar, ‘Biz Alevileri, cemevlerini tıpkı yere bağlamadık’ diyorlar. Bağlamadınız birlikte Cumhurbaşkanı’nın çıkarmış olduğu kararname, bu toplumu kavrayışsız zekalı mı zannediyorsunuz? Kararname arasında. Dairenin ne yapacağı, görevi ve yetkileri muhtemelen” diye niteleyerek konuştu.

Share: