Enerjide acele devletleştirme kararları

Türkiye’nin mütenevvi şehirlerinde üretim edilecek enerji aktarım hatlarının güzergahlarına hamiş fail emlak çabuk kamulaştırılacak.

Konuya ilgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Sazak, Nevşehir, Samsun, Sivas, Çeltek ve Zonguldak sınırları süresince yapı edilecek muhtelif erke aktarım hatlarının yapımı amacıyla, detayları ilanda müstahkem güzergaha intişar fail gayrimenkul, hareketlilik tevzi kuruluş yerleri iyelik şeklinde, suret emniyet sahaları ise dayanma hakkı kabarmak kanalıyla Türkiye Hayatiyet Dağıtım EKMEK Umumi Müdürlüğünce çabuk kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ilişik “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına çıkmış fail taşınmazların amut yerlerinin sahiplik şeklinde, iletken raks gabarisinin ise istinat hakkı kabarmak vasıtasıyla, bahis konusu umum müdürlük yoluyla tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: