Erzurum birikimli müşareket verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan müşareket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Sülale- Eylül ayları beyninde 268 şeriklik kurulumu gerçekleşti. 9 maaş kayıtta kurulan iştirak sayısı yüksekliği itibarıyla Şark Rum Bölgesi illeri zarfında Van, Malatya ve Elazığ’ın arkası sıra 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Sülale – Eylül Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 ortaklık, 15 kooperatif ve 75 hakiki şahıs ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 33 ortaklık, 6 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan ortaklık sayısı 2021 yılı Ocak – Ilkgüz dönemine bakarak yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Familya – Eylül 2021

Erzurum’da 2021 yılının Eş – Eylül döneminde 191 ortaklık, 23 kooperatif ve 85 hakiki şahıs ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 müşareket ve 5 kooperatif tasfiye edilirken, 17 müşareket, 4 kooperatif ve 37 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Lehçe Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere bakarak 2022 Sülale – Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 619, Şark Küçük Asya Bölgesi illerinde 2 bin 248 iştirak kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere bakarak, bu yılın Eş – Eylül kocaoğlan diliminde kurulan iştirak sayısı tıpkı eski yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Rum İstatistik Bölgesi ve Maşrık Rum Bölgesinde arttı. Erzurum almanak artım oranı kaydında havza ve devlet ortalamalarını tekrar geçti.

Çoğalma Oranları

DOSİAD aracılığıyla veriler üzerinden yapılan hesaplamalara bakarak, Ocak – Eylül 2022 döneminde, Kurulan şirket aynı artışı Erzurum’da yüzde 40,31, KUDAKA sayımlama Bölgesi illerinde yüzdelik 23,98, Kuzeydoğu Rum sayımlama Bölgesi illerinde yüzdelik 19,96, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Lehçe Payları

DOSİAD marifetiyle TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şeriklik sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,62, Kuzeydoğu Küçük Asya istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Gün Doğusu Rum Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 11,92 oranında nasip gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Ocak – Ilkgüz 2022 sürecinde Maşrık Anadolu Bölgesi illeri süresince genişlik haddinden fazla sayıda iştirak kurulumunun gerçekleştirildiği el 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 şeriklik kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum müşareket kurulum sayısı yüksekliği kaydında büyüklük illeri süresince 39’uncu sıraya indi. Ortaklık kurulum sayısının faziletkâr olduğu 40 yer; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin Ağacı, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Görgülü, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta kendisine bildirildi.

TOBB Verileri

Ocak-Ilkgüz döneminde kurulan iştirak sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Karı-Ilkgüz döneminde kurulan şeriklik sayısı, güzeşte yılın tıpkısı dönemine göre yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ilkgüz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 9 ayında kurulan iştirak sayısı, geçen yılın tıpkı dönemine göre yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 ortaklık kuruldu.

Bire Bir dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 28,3 kalık olup kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı. Yılın önce 9 ayında, 2021’in evvel 9 ayına bakarak kapanan şeriklik sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9 kapanan gerçek kişi ticari pres sayısında yüzdelik 4,6 artış oldu.

Kurulan Şirket Sayısında Geçen Yılın Bire Bir Ayına Göre Yüzde 27,9 Artış Oldu

Eylül 2022’de, Eylül 2021’e bakarak kurulan şirket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 12,3 arttı. Ilkgüz 2022’de, kapanan ortaklık sayısı 2021 yılının bire bir ayına göre yüzde 25,8 kalık olup kapanan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Bir Geçmiş Taban Göre Yüzde 6,8 Artış Oldu

Tıpkısı önceki taban göre kurulan şirket sayısı yüzdelik 6,8 kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 18,4 oranında kalık olup kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 11,6 azaldı.

Tıpkı önceki aya bakarak kapanan müşareket sayısında yüzdelik 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artım olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzdelik 0,6 azalış gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de yekpare illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti

Ilkgüz 2022’de kurulan bütün 13 bin 190 ortaklık ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şeriklik, yüzdelik 12,3’ü anonim ortaklık, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Ortaklık ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzdelik 8,8’i Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay bilcümle illerde şeriklik kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, benzeri geçmiş ayak tabanı bakarak yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında hep 100 bin 945 müşareket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplanmış 87 bin 67 limited şeriklik, toplam sermayenin yüzdelik 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzdelik 29,4’ünü oluşturdu. Ilkgüz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzdelik 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: