Karatekin Üniversitesi Akademik Yılı Açım Töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kız çocuklarının, kadınların başörtü takması yahut başörtüyü takmaması anayasadan veya kanundan kaynaklanan tıpkısı hak değildir. Bu gayet doğal aynı haktır, anayasa ötesi bire bir haktır.” dedi.

Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 15 yıl önce kurulan genç üniversiteler beyninde yer aldığını ilinek. Türkiye’birlikte bütün 209 darülfünun olduğunu anımsatan Şentop, “Bunlardan 131’i amme üniversitesi vurdumduymaz mütezayit 78’i ise mangır üniversitesi. Sanıyorum bunlardan 4 tanesi medrese olmayan patika yüksekokullarından oluşan üniversiteler. Türkiye’da bu 20 sene zarfında darülfünun sayımız bu noktaya geldi ve seçkin ilimizde bir üniversite bulunuyor.” diye niteleyerek konuştu.

Günümüzde üniversitelerin hem fiziksel mekanlar hem dahi akademisyenlerin çalışmalarına bindi verilmesi açısından çokça bereketli tıpkısı noktada olduklarını anlatım fail Şentop, “Devletimiz hikmet mekanlarıyla öğrenci sayısıyla akademisyen destekleriyle ve akademik çalışmalara verdiği desteklerle konusunda düşen vazifeyi yapmış durumdadır, yapmaya birlikte bitmeme edecektir.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerden balaban ümit zarfında olduklarını vurgulayan Şentop, şöyle bitmeme etti:

“Bugün itibarıyla Türkiye’üstelik akademik çalışmalarda teferruat üretiminde bizim liyakatli olmamamız üzere dünya çapında uluslararası alanda bir faktör yok. Bizim tarihimiz şurası gösteriyor kim tafsilat alanında arz koca uygarlık, ekin bizim topraklarımızda, bizim ecdadımızın, bizim medeniyetimizin, kültürümüzün çalışmalarıyla oluşuk. Bir Nice denk verilebilir.”

“Baş Örtüsü meselesi tartışmaları yeniden gündeme geldi”

Şentop, üniversitelerin bundan 10-15 yıl geçmiş toplumdan, siyasetten ve devletten ırak öz ortamında bağlı gündemlerle çalışan kurumlar olduğunu söyledi. Üniversitelerin gündemlerinden birisinin da üniversitelere başörtülü öğrenci sokmamak olduğunu hatırlatan Şentop, şunları dile getirdi:

“Baş Örtüsü meselesi tartışmaları baştan gündeme geldi. Burada başörtüsü meselesini yalnız ayrımsız kız öğrencimizin başını örtmesi, üniversitede derse girmesi namına değerlendirmemek geçişsiz. Başörtüsü meselesi Türkiye’de 1968-1969’dan beri ayrımsız simgesel maslahat olarak tartışılmaktadır. Esasta bunu vira etmek lazım. Elbet bir sembolik mesele? Başörtüsü dini hayatın görünür aynı simgesi, sembolüdür. Burada başörtüsüne karşı olmak, aslında başörtüsüne karşı olmak değildir. Bu dini hayatın toplumsal hayatta görünürlüğüne alın olmaktır. Buradaki tartışmaların dip planına baktığınızda budur.”

Bugün başörtüsüyle ilgili seçkin sorun olmadığını vurgulayan Şentop, şöyle bitmeme etti:

“Bu ortadan kalktı, bununla ilişkin gelişigüzel türel aranjman olmaksızın ortadan kalktı zira bu konuda degaje ve izansız dönülmez tıpkısı toplumsal bir uzlaşma oluştu. Bu haddinden fazla müjdeli ayrımsız gelişmedir. Elan evvel bu konuda çok anif hatta hakaretamiz ifadeler kullanan gâh kişilerin siyasetçilerin dahi bundan sonra bu noktaya gelmiş olması, bu serbestliği tabii karşılayan, alışılagelen karşılayan benzeri noktaya gelmiş olması bence haddinden fazla kebir. Bu tartışmayı hemen başörtüsü tartışması anlamında, aynı kız öğrencinin başörtüsü bağlamında ele almamak lazım. Bu devletin, yöntem elitlerinin, bürokratik elitlerin milletin değerleriyle geçim meselesidir. Bunu hakeza kaplamak lazım.”

“Bunu ayrımsız kanun bağlamında ele almak yanlıştır”

Başörtüsü sorununun, sosyal mutabakatla dağılmış olmasının haddinden fazla oylumlu olduğunun altını çizen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tıpkı kanunla çözmekle mümkündü bu sorunu henüz ahir dönemlerde amma anca fora etmek hesabına bu şekilde ayrımsız sosyal mutabakatla çözülmüş olması yüce. Şurası görmemiz geçişsiz; kız çocuklarının, kadınların baş örtüsü takması yahut başörtüyü takmaması anayasadan veya kanundan kaynaklanan bir türe değildir. Bu gayet katıksız aynı haktır, temel ötesi tıpkısı haktır. Zaman bakir tartışmalar münasebetiyle bunu yeniden Türkiye’nin gündemine getirdiler. Lüzumlu var mıydı? Yoktu bana bakarak. Amma mademki hakeza benzeri ağız dalaşı varsa o zaman bunu bir yasa bağlamında ele ahzetmek yanlıştır. Zira kanunda ayrımsız düzenleme yaptığınız devir böyle bire bir özgürlüğü kanundan kaynaklanan ayrımsız özgürlüğe bağlamış, dönüştürmüş oluyorsunuz. Nedeniyle bugün yasa yapma çoğunluğuna ehil olan ayrımsız grup serbestlik yönünde aynı kanun yaparken siz meseleyi bire bir kanundan kaynaklanan hakka dönüştürdüğünüz için bire bir başkaları bile sağlık bu yol o kanunu ahzetmek vasıtasıyla bunun yasaklanabileceğini bile düşünebilir. Esasta esas ile dahi beğenmek az buçuk ilk ifade ettiğim kabil bunun esas ötesi bir adalet olduğunun bilinci ortamında olursa ancak bire bir kıymet rapor ayar. Nedeniyle bu yönde benzeri himmet, tartışma noktasına geldi Türkiye. Bunu bire bir muvaffakiyet kendisine görüyorum. Esasen Türkiye’nin temel meselesi birlikte budur. Büyüklük ulus bütünleşmesidir.”

Dünyadaki gelişmelere üstelik dikkati çeken Şentop, “Türkiye bugün ongun bire bir noktadadır. Sabık hafta Malezya ve Endonezya’daydım. Endonezya’da G20 ülkelerinin yasama kurulu başkanları toplantısı vardı. Orada Türkiye’nin rolü, etkisiyle ilişik çokça sunturlu şeyler duyduk, dinledik. Hassaten Rusya- Ukrayna Savaşı anlamında savaşın sona erdirilmesine yönelik Türkiye’nin teşebbüsleri, hububat koridoru açılması, iki ülkenin ehemmiyet vermiş olduğu esir mübadelesiyle ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin almış olduğu inisiyatifler istisnanız hep ülkeler bütünü hem takdirlerini hem teşekkürlerini anlatım ettiler.” dedi.

“Yüzdelik 50 etmek milletin değerlerine tevakki etmek demektir”

Dünyanın içinden geçtiği dönemde Türkiye’nin hayat dolu, azimli cereyan kabiliyeti mahdut olan tıpkısı imkana kavuşmasının koca olduğunu rapor eden Şentop, “Hükümet sistemi değişikliği bunu sağladı. Şu anda özellikle İtalya’birlikte söz gelimi anne tartışmalardan biri dahi budur. Hükümet sistemi değişikliği, riyaset sistemi talepleri var. Zira bilhassa koalisyonlarla hükümet kuramama, kurulan hükümetleri devam ettirememe sıkıntısıyla yüz yüze olan ülkelerin başında İtalya geliyor.” diye niteleyerek konuştu.

Başkanlık sistemi olmasa zaman Türkiye’da bir nice politik görüşten kişinin kucaklayıcı, toplumun bütününe seslenme eden yaklaşımlar, üsluplar benimsemesini beklemenin kusurlu olacağını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

“Zira dizge öz partisinden tıpkısı ortak yönetim süresince hükümet olma imkanına sahipti. Deminden öyle değil, deminden ülkeyi yönetecek olanın yüzde 50’nin üzerinde fikir alması geçişsiz. Yüzde 50 buyurmak milletin değerlerine gocunmak demektir.”

Akademik yıl açılışına, Ilbay Abdullah Ayaz, AK Tümen Kol Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Ekinci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Share: