Muş, Denizli ve Artvin’deki Bazı Enerji Projeleri İçin Tez Kamulaştırma Kararları Makbuz

Enerji projeleri amacıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde, Denizli ve  Artvin-Tortum’da bazı yurt acele kamulaştırılacak.

Türkiye’nin değişik illerinde yapılacak enerji projeleri üzere ara sıra taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına dayalı Reisicumhur kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Muş’un Malazgirt ilçesine gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı için Mengüçgazi Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, tapuda Kaynak hesabına tescil yapılmak üzere Erke Piyasası Aranjman Kurumu yoluyla acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Faaliyet İletim NAN (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ilişkin “154 kV Kaynak Kesim-Soğanlı RES- Bayburt TM Erke İletim Hattı Yenileme Projesi”, “154 kV Denizli Garp 380-Kızıldere-3 JES Enerji İletim Hattı Projesi” ve “154 kV (Artvin-Tortum) Brş.N.-Barhal Toprak TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında söz konusu projelerin güzergahlarına balkon fail ara sıra taşınmazlarda fidan yerleri sahiplik şeklinde, nâkil dans gabarisi ise direniş hakkı böbürlenmek vasıtasıyla TEİAŞ Umumi Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Share: