Ticaret Bakanı Muş, Veli Soylu Erki Forum’a videoteyp mütalaa gönderdi Açıklaması

Tecim Bakanı Mehmet Muş, toptan ekonomideki köklü dönüşümün Türkiye’nin ekonomik sıçrama hedefleri bakımından çokça eleştiri fırsatları dahi bünyesinde barındırdığını belirtti.

Vekil Muş, Iye Ekonomiyi Ihya Vakfı (EGEV) ve Özgencil Kadro hareket birliğiyle kentteki bire bir otelde bu sene 6’ncısı planlı Veli Soylu Erki Forum’a saygınlık konuğu kendisine video mülahaza yoluyla katıldı.

Küresel ekonominin dokuz canlı bir dönemden geçtiğini tamlayan Nazır Muş, enflasyonun salgın öncesine göre oldukça efdal seyrettiğini, sıkılaşan finansal politikalar, Rusya ve Ukrayna Savaşı, salgının hazırlık zincirleri üzerindeki yansımalarının toptan ekonomik görünümü damarı bozuk etkilediğini söyledi.

Muş, enerji tedarikine ilişik sorunlar ve yüksek seviyelerde seyreden enerji fiyatlarının her an daha muhteşem ayrımsız bahis haline geldiğini kaydederek, “Bunun sonucunda enflasyon artmakta, enflasyonu arama altına kabul etmek yerine tarz bankalarınca muteber varyemez para politikaları dahi toptan bağlamda kazançlı büyümedeki ivme kaybını derinleştirmektedir. Bu çerçevede global ekonomide büyümenin, ticaretin yavaşladığı tıpkısı durgunluk dönemine girdiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki dönemde parasal sıkılaşma politikalarının hangi şekilde yürütüleceği, Ukrayna’daki çekişme ve ilkin Çin’üstelik girmek için pandemiyle ilgili bitmeme fail sunu yönlü kısıtlamalar küresel ekonominin belirleyicisi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomide serencam yıllarda pandemi ve jeopolitik gelişmelere sınırlı gelişen konjonktür ile abuhava değişikliği ve dijitalleşmenin getirdiği yapısal dönüşümün küreselleşmenin paradigmalarını dahi değiştirdiğini dile getiren Muş, hazırlık zincirlerinin çeşitlenmesi ve bölgeselleşmenin yanında esenlik, defans sanayi, iletişim teknolojileri ve azık kadar ciddi sektörlerde stratejik otonominin sağlanması hedeflerinin civar plana çıktığını anlattı.

Vekil Muş, döngüsel ekonomiye intikal, yenilenebilir kaynakların erke üretimindeki rolünün merkezileşmesi, üretim ve istihlak süreçlerindeki karbon emisyonlarının minimize edilmesinin tutum politikalarının anne hedefleri arasına girdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Parçalanmamış bu gelişmelerin gölgesinde geldiğimiz noktada globalleşme sürecinin bitmediği ancak eşkal ve kapsam değiştirdiğini görüyoruz. Gelişigüzel dönüşümde olduğu kadar bu da bittabi kip ve sıkıntılı bir süreç. Ancak şunu açıklıkla vurgulamak isterim kim taşıdığı eksiksiz güçlüklere karşın küresel ekonomideki bu köklü dönüşüm Türkiye’nin ekonomik sıçrama hedefleri bakımından haddinden fazla eleştiri fırsatları da bünyesinde barındırıyor. Ülkemiz bu fırsatlardan yeryüzü çok faydayı sağlayabilmek için lazım tekmil enfrastrüktür ve donanıma topluluk. Tığ üstelik bu süreçte hedefimize sunma aceleci ve emniyetli biçimde yankılanmak için önlemlerimizi alıyoruz. Böylesi benzeri atmosferde Türkiye’nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayıcı gelişim insanlarımıza verdiğimiz destekler ve yürüttüğümüz çokça taraflı icraat sayesinde küresel ekonomideki damarlı etkileri genişlik örgen indiriyor, ülkemizin toptan ekonomideki rolünü pekitmek üzere çalışıyoruz.”

“Uzak Ülkeler Stratejisi’ni devreye aldık”

Erke, altın ve mal fiyatlarında yaşanan kaba artışın aut tecim dengesine kontra yansıdığını belirten Muş, ihracatın sürdürülebilir artışı üzere vekillik yerine bindi mekanizmaları birlikte karışma tevessül etmek üzere yöntem ve araçları olabildiğince çeşitlendirdiklerinin altını çizdi.

Muş, bu kapsamda alelhusus Türkiye’yi dünya hazırlık zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde merkezi bir konuma yerleştirmeyi amaçladıklarını kaydederek, “Bu çerçevede ihracatımızın menzilini artırmak ve dünyanın arz büyük pazarlarındaki payımızı arttırmak amacıyla Irak Ülkeler Stratejisi’ni devreye aldık. Bu stratejimizle belirlediğimiz 18 uzak ülkeye ihracatımızı 4 katına çıkartarak ülkemizin ihracatına yıllık ilave minimal 60 bilyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

-“İklim değişikliğiyle savaş çalışmaları odağa taşındı”

Nazır Muş, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hayata geçirmenin global aynı seferberliğe dönüştüğü kullanılmamış dönemde abuhava değişikliğiyle savaşım alanındaki çalışmaların Türkiye’nin ticaret politikasının bile odağına taşındığını dile getirdi.

Yeşil ve dijital dönüşüm sürecine dikkati çekici Vekil Muş, şunları kaydetti:

“İhracatımızda rekabetçiliğin sürdürülmesi, toptan değer zincirlerindeki konumumuzun güçlendirilmesi ve direkt yatırımlardan aldığımız payın artırılması amacıyla bilcümle sektörlerimizin dünyadaki yeşil ve sayısal inkılap sürecine uyumu büyük ehemmiyet yapılanma ediyor. Bunun bilinciyle tığ de hususi sektörle konuşma halinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı hazırladık. Planda kayran düz şümullü eylemlere müteveccih çalışmalarımızı erke, finansman, uygulayım bilimi ve nesiç, yapım, çimento, polat kadar büro alanlarında kurduğumuz 20 kalp emek grubu altında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yüksekokul aksiyon birliğiyle serbest paydaşlı olarak yürütüyoruz.”

Vekil Muş, Yeşil Mutabakata ahenk sürecini, Türkiye’da üretim altyapısının inovasyon ve dijitalleşme yönüne evrilmesiyle yeni iktisadi modeller ve istihdam odaklarına imkan sağlayacak aynı fırsatlar hepsi namına gördüklerini aktararak, bu çerçevede iklim değişikliğiyle mücadele ederken doğayla düzenli, kaynakların aktif ve eli nimetli kullanıldığı, teknolojinin ağır ve eklenmiş değeri faziletli bire bir konuşu modele intikal üzere çaba gider ettiklerini sözlerine ekledi.

Diğer konuşmacılar

Forumun açılışında mütekellim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Bronz Soyer de uygarlığın önündeki esas sorunun doğayla tınlamalı bir toptan ekonominin zahir mensur edileceği olduğunu belirterek, forumun “geleceğin sinyalleri” başlığını taşımasının son evre nadir olduğunu söyledi.

İzmir’in kuruluşun ve kurtuluşunun şehri olduğunu kaydeden Soyer, İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılında düzenleyecekleri İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi tedarik çalışmalarını anlattı.

İzmir Tecim Odası Umumi Heyet Başkanı Mahmut Özgener da gelecek dönemde, ekonomi politikalarının ve ticari tercihlerin yenilendiği benzeri sürecin devam edeceğini ifade ederek, “Geleneksel pazarların değiştiği, tedarik zincirlerinde seçenekli seçeneklerin arttığı bu süreçte akış davranarak manevra kabiliyetimizi korumamızın gerekliliğine vurgu beğenmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Iye Bölgesi Sanayi Odası Umumi Heyet Başkanı Ender Yorgancılar ise geleceği akla yatkın okuyarak buna göre adımlar atmanın önemine dikkati çekerek, nitelikli hareket gücü için eğitimin önemine meni etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Eş Güdümcü Başkanı Jak Eskinazi ve EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehabetli Susam da forumda birer meşveret yaptı.

Bugün, “Yeşil İhracat: Yeni Ayrımsız Iktisadi Nema Stratejisi”, “Yeşil Dünyanın Anahtarı: Yeşil Enerji” ve “Mütebeddil Üretim DNA’sı” oturumlarıyla bitmeme edecek forum, yarın düzenlenecek “Geleceğe Tıpkı Etap Önde Doğmak: Metaverse ve Dijital Ati”, “Daha İyi Bire Bir Dünya İçin Etki Yatırımları”, “Tarım Meydanı” oturumları ile sona erecek.

Share: