Giresun haberleri: LEADER Yaklaşımı Giresun’birlikte de uygulanmaya başlıyor

Kırsalda hesaplı kalkınma için elan enerjik kalkınma stratejileri yükseltmek ve domestik düzeyde yerli aktörlerin katılımını bırakmak üzere başlatılan LEADER Yaklaşımının Giresun’da uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Sübvansiyon Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emniyetli Serdar Kurşun, yaptığı kayıtlı açıklamada, LEADER Yaklaşımının evcil toplulukların kişi evcil kalkınma süreçlerine katılmalarını tedarik etmek üzere geliştirilmiş yenilikçi tıpkısı uygulama olduğunu aktardı.

Giresun’birlikte kamu, hür teşebbüs ve sivil cemiyet kuruluşlarının temsilcilerinin tıpkı araya gelmesiyle oluşan Evcil Gösteri Gruplarının (YEG) kurulmasını teşvik ettiklerini rapor fail Mermi, bu grupların, rustik alanda işlek paydaşlardan oluşan, cemiyet statüsünü taşıyan ve Yerli Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması amacıyla tıpkısı araya gelen gruplar olduğunu aktardı.

Mermi, Yerli Eylem Grupları’nın, LEADER bütçesinden tahsis edilen fonları Domestik Kalkınma Stratejisi kapsamında hazırlanacak projeleri desteklemekte kullanacağına bel ederek, şunları kaydetti:

“YKS uygulanmasıyla kırsal iktisadi faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsalın harekete geçirilmesi, kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kırsal kalkınma amacıyla bakir yaklaşımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla ilimizde kurulan 9 Evcil Gösteri Grubu, IPARD Programı 12. Çağrı İlanı kapsamında hazırladıkları YKS’ler ile başvurularını yapmışlardır. Başvurulardan idari namına makul olan YKS’ler IPARD Hile Otoritesince oluşturulan müstakil tıpkı yorum komitesi eliyle puanlanmış ve ilimizde değerlendirmeye alınan 9 YKS’nin topu topu onaylanmıştır.”

Kurşun, LEADER Programının uygulandığı cemi iller ortada kurulan 9 YEG derneği ile Giresun’un önceki tam saha aldığının dahi altını çizdi.

Share: